Binnenluchtkwaliteit en een aangenaam woonklimaat

Lucht­dich­ting be­schermt te­gen schim­mel­vor­ming, ver­hin­dert te dro­ge bin­nen­lucht in de win­ter en houdt ’s zo­mers de woon­ruim­te lan­ger koel.

Schnitt Sommer

Onaangenaam binnenklimaat in de zomer

De warmte-isolatie in de zomer wordt gekarakteriseerd door de tijdsduur in uren gedurende welke de onder de dakbedekking aanwezige warmte tot aan de binnenkant van de constructie doordringt (faseverschuiving), en door de daarmee gepaard gaande toename van de binnentemperatuur in graden Celsius (°C) in vergelijking tot de buitentemperatuur (amplitudedemping).

Koele ruimten bij warm weer in de zomer
Voor de isolatie in de zomer worden de faseverschuiving en de amplitudedemping berekend. Daarbij wordt uitgegaan van een luchtdichte thermische isolatie. De warmte wordt relatief langzaam (afhankelijk van het soort isolatiemateriaal en de structuur ervan) naar binnen geleid.

Snelle opwarming door luchtstroming
Voegen in het luchtdichtingsvlak leiden ertoe dat door de hoge temperatuur en het daardoor optredende drukverschil een luchtstroom van buiten naar binnen en daardoor een grotere luchtuitwisseling optreedt. De warmteisolatie kan in de zomer geen isolerende werking meer uitoefenen en er ontstaat een onaangenaam, te warm binnenklimaat.

Ongezond binnenklimaat in de winter

Gedurende de verwarmingsperiode dient de relatieve luchtvochtigheid in woonruimten 40 – 60 % te bedragen. Een te droog binnenklimaat is schadelijk voor de gezondheid.

Droge koude lucht dringt door voegen naar binnen
Het dikwijls optredende fenomeen van droge binnenlucht in de winter vindt zijn oorzaak in de koude buitenlucht die door voegen het huis binnendringt. Wordt de koude lucht door de verwarming opgewarmd, dan neemt de hierin aanwezige relatieve luchtvochtigheid af.
Huizen met een slechte luchtdichting hebben in de winter sneller een te droge binnenlucht, die ook met behulp van bevochtigingsapparatuur nauwelijks verbeterd kan worden. Het gevolg is een onbehaaglijk binnenklimaat.

Te lage rel. LV is slecht voor de gezondheid en vermindert de behaaglijkheid
Voorbeeld: 5 °C koude lucht kan bij 80 % rel. luchtvochtigheid (LV) maximaal 2 g/m³ vochtigheid opnemen. Wordt deze lucht naar 20 °C opgewarmd, daalt de rel. luchtvochtigheid naar 11,6 %.

Schimmel

Schimmel door condens

Bouwschade door schimmelvorming dreigt, wanneer vochtige, warme lucht in de winter bijv. via voegen in het damprem- en luchtdichtingsvlak de thermische isolatieconstructie binnendringt en grote hoeveelheden condensvocht worden gevormd. Veel schimmels produceren als secundaire stofwisselingsproducten giffen, o.a. MVOC (microbial volatile organic compounds - microbiële, vluchtige organische verbindingen) en sporen, die schadelijk zijn voor de gezondheid. Deze gelden als de belangrijkste oorzaak van allergieën. Contact met schimmels beslist vermijden. Daarbij is het niet van belang of de MVOC of schimmelsporen via de voeding, dus via de maag, of via de longen met de ingeademde lucht in het lichaam terechtkomen.