Dam­prem­strook

 

Voordelen

  • Voorge­con­fec­tion­eerde dam­pr­em- en lucht­di­cht­ingsstroken voor snelle ver­werking
  • Voor lucht­di­chte aansluitin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Poly­ethyl­een-co­poly­meer-mem­braan en ex­tra robuuste polypro­pyl­een-bes­cher­m­vliezen
 

Toepassing

Stroken van IN­TES­ANA voor het af­plakken van voe­gen, bijv. bij vlo­er­aansluitin­gen op beton­vlo­er­en, bij hout­de­rivaat­platen of als re­par­ati­estroken voor het af­plakken van lekken in dak, dakhelling, wand, pla­fond en vlo­er.

Ook voor bouwele­men­ten waar vocht korte tijd in­werkt.

  Stof
Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen
Membraan Polyethyleen-Copolymeer

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur groen
Oppervlaktegewicht 150 ±5 g/m² NBN EN 1849-2
Dikte 0,45 ±0,05 mm NBN EN 1849-2
Dampdiffusieweerstandsgetal µ 16.700 NBN EN 1931
sd-waarde 7,50 ±0,25 m NBN EN 1931
sd-waarde vochtvariabel 0,25 - >25 m NBN EN ISO 12572
Brandgedrag E NBN EN 13501-1
Blootgesteld aan weersinvloeden 2 maanden
Waterkolom > 2.500 mm NBN EN 20811
Luchtdichtheid uitgevoerd NBN EN 12114
Waterdichtheid W1 NBN EN 1928
Max. trekkracht lengte/dwars 250 N/5 cm / 170 N/5 cm NBN EN 12311-2
Rek lengte/dwars 60 % / 60 % NBN EN 12311-2
Doorscheurweerstand lengte/dwars 120 N / 120 N NBN EN 12310-1
Duurzaamheid na kunstmatige veroudering doorstaan NBN EN 1296 / NBN EN 1931
Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +80 °C
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,17 W/(m·K)
CE-markering aanwezig NBN EN 13984

Voor­afgaand aan het ver­lij­men dien­en on­der­g­ronden eerst met een bezem te worden gevee­gd of met een doek te worden af­gen­o­men. Min­erale op­per­vlakken (pleister­werk of beton) kunnen iets vochtig zijn. Op bev­roren on­der­g­ronden is ver­lijming niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). De ma­ter­ialen mo­eten vol­doende draagver­mo­gen hebben – evt. moet een mech­an­is­che bor­ging (aandruk­lat) worden gebruikt (bijv. bij afgevende on­der­g­ronden).

Een du­urzame ver­lijming met kleef­band TESCON VANA of TESCON No. 1 wordt ger­eal­iseerd op alle pro clima ban­en, PE-, PA-, PP- en alu­mini­um­fol­ies, geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen of roes­tv­rij metaal (bijv. buizen, ra­men enz.) en harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB-, BFU- en MDF-platen).

Voor aansluitver­lijming op ruwe on­der­g­ronden (bijv. ruw hout) of min­erale on­der­g­ronden (bijv. pleister­werk of beton) gebruikt u OR­CON F, OR­CON CLAS­SIC of OR­CON MULTIBOND.

Er di­ent vanu­it ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd, of de on­der­g­rond geschikt is. Proe­fver­lijmin­gen zijn aan te bevelen.

pro clima DA-S moet met de bedrukte zijde naar de verwerker toe te worden aangebracht.
De verlijmingen mogen niet op trek worden belast.
Aansluitlijm of kleefband stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Te hoge relatieve luchtvochtigheid (bijv. tijdens de bouwfase) door middel van consequent en permanent ventileren snel afvoeren.
Af en toe stootventileren is niet voldoende om grote hoeveelheden bouwvocht snel uit het gebouw af te voeren. Zo nodig bouwdrogers opstellen.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
10103 4026639011213 100 m 0,21 m 21 m² 3 kg 2 56
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Gegevensblad

 PDF downloaden

Prestatieverklaring

PDF Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud VE Verpakking
10103 4026639011213 100 m 0,21 m 21 m² 3 kg 2 56
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.