Planningsaanwijzingen

Toepassing

In verbouwde en bewoonde dakruimten met een intacte binnenbekleding maar een lage isolatie is de energetische renovatie door opvullen van de holle vakken met inblaasisolatiestoffen gemakkelijk uitvoerbaar. De binnenbekleding en het dakbeschot blijven daarbij onaangetast. De benodigde diffusieweerstand van de constructie kan met minimale inspanning worden gerealiseerd met een renovatiebehang op de bestaande binnenbekleding. Het damprembehang pro clima SANTA wordt gewoon op de bestaande luchtdichte binnenbekleding gelijmd en zorgt voortaan voor de noodzakelijke bescherming in isolatieconstructies.

Isoleren van holle ruimten

Als de isolerende werking van bestaande constructies wordt verbeterd door inblaasisolatiestoffen (bijv. cellulose), wordt doorgaans de ruimte tussen de aanwezige isolatie en de onderdakbaan volledig opgevuld. Vochtigheid die door de diffusieopen binnenbekledingen in de constructie doordringt, wordt nu langzamer naar buiten afgevoerd.

Het bestand: vaak biedt een holle ruimte de mogelijkheid voor isolatie achteraf..

Bij diffusiedichte bitumenonderlagen kan dat leiden tot een zeer hoog, ontoelaatbare condensaatverlies, wat bouwschade tot gevolg zou hebben. Het saneringsbehang pro clima SANTA werkt bij dergelijke constructies als dampremniveau en beschermt tegen de vorming van dauwwater en de daaruit voortvloeiende bouwschades en schimmel.
Er zijn twee varianten leverbaar: SANTA DT met een grove rauhfaserstructuur of het onderbehang SANTA UT met glad oppervlak.

Nieuw: het vak werd opgevuld met inblaasisolatie. De ventilatieruimte vervalt. SANTA op de binnenbekleding zorgt voor bescherming

Vezelvormig isolatiemateriaal gebruiken

De bijzondere bescherming van het damprembehang pro clima SANTA ontstaat door het terugdrogen in een zomers klimaat. Om de vochtigheid naar de damprem te laten trekken, zijn diffusieopen, vezelachtige thermische isolatiestoffen, zoals cellulose, vlas, hennep, houtvezel, steen- of minerale wol, enz. aan te bevelen. Het gewicht van het isolatiemateriaal moet worden openomen door de binnenbekleding.

Ook toe te passen bij dichte onderdaken

De pro clima-SANTA kan in combinatie met diffusieopen onderdakfolies en diffusiedichte onderdaken worden gebruikt. De beplanking aan de buitenkant dient uit massief hout te zijn. Houtderivaatplaten aan de buitenzijde zijn niet toegestaan in combinatie met SANTA, tenzij de μd-waarde van de onderdakfolie kleiner is dan 0,20 m. Er mogen geen andere elementlagen (bijv. grint, groen, etc.) aan de bovenkant van de afdichtingsbaan aanwezig zijn. Voorkom schaduwwerking.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.Verbindingsmiddelen

Be­hanglijm bijv.
Me­tylan Ova­lit TM
van de firma Hen­kel

bekijk meer hieron­der