Verwerkingsaanwijzingen

Om pro clima SANTA DT en SANTA UT goed te laten werken en de warmte- isolatie efficiënt tegen bouwschade en schimmelvorming te beschermen, dient te worden gelet op de volgende punten:

Binnenbekleding moet luchtdicht zijn

pro clima SANTA neemt de werking van de damprem over. Om de luchtdichting te garanderen, wat een voorwaarde is voor een isolatieconstructie ter voorkoming van bouw- schade, dient de ondergrond van bijv. gipsplaten of stucwerk op houtwollen, lichte bouwplaten (Heraklith) permanent elastisch en zonder gleuven aan te sluiten op de aangrenzende componenten.

Let op: wanneer SANTA wordt verwijderd en niet passend wordt vervangen, kan dit leiden tot bouwschades in de isolatieconstructie.

Gleuven in de ondergrond afdichten

De ondergrond (platen of pleisterwerk) waarop het dampremmend behang wordt aangebracht, moet luchtdicht zijn. Aanwezige voegen moeten worden afgedicht. Let er tijdens gebruik op dat deze voegen elastisch afgedicht blijven. Stopcontacten en kabeldoorvoeren moeten eveneens luchtdicht worden aangebracht om te voorkomen dat er door convectie vocht binnendringt.

Ondergrond en lijm

Het voorbereiden van de ondergrond dient volgens de technische voorschriften voor behangwerkzaamheden (BFS, bijlage met toelichtingen, nr. 16) te gebeuren. Dit betekent in het bijzonder dat de ondergrond droog, stevig, gelijkmatig absorberend, schoon, glad en vol- doende egaal moet zijn voor de beoogde wandbekleding. Afhankelijk van de gekozen wandbekleding kunnen er eventueel extra voorbereidende maatregelen nodig zijn:

  • Verwijder oud behang en niet-hechtende verflagen.
  • Sterk absorberende ondergronden moeten met een voor behangwerk geschikte grondlaag worden behandeld, zodat ze een gemiddeld absorptievermogen krijgen. Bij gipsplaten bijv. »Metylan Universal Grundierung«.
  • De grondlaag mag de ondergrond nooit afsluiten. Vochtwerende ondergronden verminderen de werking van de lijm.

Behanglijm: gebruik alleen kant-en-klare dispersielijmen met een lager watergehalte, bijv. Metylan Ovalit VB (voorheen Ovalit V) of Metylan Ovalit B van de firma Henkel. Met sterk klevende plakselproducten kan geen goed behangresultaat worden behaald. Voor de verlijming op absorberende ondergronden kan, mits deze hiervoor geschikt zijn bevonden, het kleefmiddel Metylan Ovalit TM (voorheen Ovalit T) worden gebruikt. Meer informatie over de genoemde kleefmiddelen is verkrijgbaar bij de afdeling toepassingstechniek van de firma Henkel.

Lijm aanbrengen

Strijk de banen afzonderlijk en gelijkmatig in. Let er bij het plooien van de lussen op dat deze niet knikken. Het is ook mogelijk om de wandkleeftechniek toe te passen. Inweken is niet nodig.

Vastplakken

plaats de banen loodrecht en verlijm ze met de naden tegen elkaar (niet overlappend). Druk de banen zonder luchtblaasjes aan met een behangborstel of -roller. De naden kunnen bij moeilijke ondergronden worden aangedrukt met een vlakke naadroller.

De volgende laag aanbrengen

Het onderbehang pro clima SANTA UT is geschikt om overheen te behangen. Op het onderbehang mogen uitsluitend wandbekledingen worden gebruikt waarbij het kleefmiddel aan de buitenkant (kamerzijde) kan drogen. Het is ook mogelijk om op het onderbehang vlieswandbekledingen te gebruiken, waarvan de fabrikant uitdrukkelijk vermeldt dat deze droog kunnen worden verwijderd. Droge verwijdering kan in sommige gevallen echter tot een beschadiging van het SANTA UT-oppervlak leiden. Voorwaarden voor een goede, droge verwijdering met zo min mogelijk beschadigingen zijn:

  • de verwerking van SANTA UT vindt op een voor behangen geschikte ondergrond plaats,
  • er wordt een voldoende sterk kleefmiddel gebruikt om de SANTA UT op de ondergrond te bevestigen,
  • de SANTA UT-verlijming is volledig gedroogd,
  • er is voor het uiteindelijke behangen een geschikt kleefmiddel gebruikt voor vlieswandbekledingen die droog kunnen worden verwijderd, zoals »Metylan direct « (mengverhouding 1:20) of »Metylan TG Power Granulat plus« of zonder dispersietoevoegingen (zoals »Metylan Ovalit TM«) en
  • er is een vlieswandbekleding gebruikt waarvan is gespecificeerd dat deze droog kan worden verwijderd.

Het is mogelijk om sterkere kleefmiddelen, bijv. voor het verlijmen van zwaardere wandbekledingen, te gebruiken. Het is dan echter niet meer mogelijk om de wandbekleding nog droog te verwijderen.
Als er een omkeerbaar kleefmiddel wordt gebruikt, is nat verwijderen nog wel mogelijk. Afhankelijk van de vereiste hoeveelheid vocht kan dit echter ook het SANTA UT-opppervlak beschadigen.

Isolatiemateriaal snel inblazen

Om de vorming van condensatievocht te vermijden dient de inblaasisolatie onmiddellijk na resp. vóór het aanbrengen van het damprembehang te worden aangebracht. Daarbij zo nodig stap voor stap te werk gaan. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter. Een verhoogde rel. luchtvochtigheid dient snel en consequent te worden geventileerd.Verbindingsmiddelen

Be­hanglijm bijv.
Me­tylan Ova­lit TM
van de firma Hen­kel

bekijk meer hieron­der