Mis­t­gen­er­at­or voor het con­troler­en van de kwal­iteit van lucht­di­cht­ingsla­gen

 

Voordelen

  • Dir­ect klaar voor gebruik
  • De fles is afgesloten on­beperkt houd­baar
  • Koude nevel – geen gevaar op per­for­aties in de lucht­di­cht­ings­laag
  • Klein, broekza­k­form­aat
  • Levert veel op
 

Toepassing

Door de kun­st­stoffles enig­sz­ins in te drukken, ont­staat er een nevel die met on­der­druk lucht­stromin­gen zicht­baar maakt bij het con­troler­en van de kwal­iteit van lucht­di­cht­ingsla­gen.
Een fles is vol­doende voor ca. 150-250 toe­p­assin­gen.
Door het meng­sel te schud­den, kan er meer mist worden ge­pro­duceerd.

  Stof
Poeder Speciaal mengsel van siloxanen
Eigenschap Waarde Normering
Kleur wit
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog
Art.-nr. GTIN Inhoud
16533 4026639165336 1 Stuks 0,1 kg
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.