Di­cht­ingsstop voor in­b­laasopen­in­gen in houtvezel­platen

 

Voordelen

  • Een­voud­ig en snelle di­cht­ing van in­b­laasopen­in­gen bij houtvezel­platen
  • Geschikt om dir­ect te over­pleister­en met een geschikt pleister­sys­teem voor houtvezel­platen
  • Een­voud­ig te plaat­sen zon­der bijko­mend gereed­schap
  • Prop­er op­per­vlak en pro­fes­sion­eel uit­zicht
  • Geen bijko­mend di­cht­ings­mid­del nodig dankz­ij de di­cht­ing­srib­ben
 

Toepassing

De di­cht­ingsstop is ont­worpen voor het di­cht­en van de in­b­laasopen­in­gen bij houtvezel­platen na het plaat­sen van de isol­atie.
De stop­pen zijn geschikt voor plaat­diktes vanaf 35 mm en boor­gaten met een max­i­m­ale dia­met­er van 120 mm.

  Stof
Materiaal Houtvezelplaat
Eigenschap Waarde Normering
Kleur licht bruin
Dikte 60 mm
Boorgat diameter 120 mm
Gewicht 135 g
Ruwe dichtheid 190 kg/m³
Nominale waarde warmtegeleiding λD 0,043 W/(m K)
Warmtedoorlaatweerstand RD 1,40 m²K/W
Ontwerpwaarde warmtegeleiding λ 0,046 W/(m K)
Dampdiffusieweerstandsgetal µ 3 NBN EN ISO 12572
sd-waarde 0,18 m NBN EN ISO 12572
Brandgedrag E NBN EN 13501-1
Tolerantieklasse T4
kortstond. Wateropname < 1,0 kg/m²
Wateropname bij kortstondig onderdompelen WS 1,0
specif. Warmtecapaciteit 2100 J/(kg K)
CLOX Video

in het Duits:
Vor­stel­lung von CLOX 106,5 mit Di­pl. Ing. (FH) Jens-Lüder Herms aus der For­schung und Ent­wick­lung bei pro cli­ma

meer
WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN VE
14670 4026639146700 0,135 kg 30
14672 4026639146724 16,2 kg 1201
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.