Voorgeplooide hoekkleef­band

 

Voordelen

  • Een­voud­ige, snelle en schone hoek­ver­lijming door voorplooi­ing
  • Geen af­dek­folie op het eer­ste been dat u vastkleeft: Band on­mid­del­lijk kleef­baar, de eer­ste af­dek­laag hoeft niet meer los­get­rokken en ver­wijderd te worden
  • Le­verbaar in deel­breedte 25/35 en 12/38 mm
  • Goed aansluit­bare vlies­drager
  • Te­gen vochtigheid be­stendige lijm voor du­urz­aam vei­lige ver­lijmin­gen binnen en buiten
  • Over­pleis­ter­baar
 

Toepassing

Voorge­vouwen hoekaansluit­band voor

  • lucht­di­chte hoek­ver­lijming van dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­fol­ies en hout­de­rivaat­platen (bijv. OSB)
  • lucht­di­chte ver­lijming van over­gan­gen naar (dak)ven­sters en deuren binnen
  • wind­di­chte hoek­ver­lijming van on­der­dak-, on­der­span- en wand­bes­cher­m­ings­fol­ies. Over­gan­gen, bijv. naar (dak)ven­sters en deuren buiten.

De ver­lijmin­gen vol­doen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

  Stof
Vlies speciaal vlies van PP
Lijm speciale acrylaathechtlaag
Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie
Eigenschap Waarde Normering
Kleur lichtblauw
Dikte 0,5 mm
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden
overpleisterbaar ja
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buiten­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies) evenals on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ver­lijmin­gen en aansluitin­gen zijn mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen of metaal (bijv. buizen, ra­men enz.), harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen).
Bij de ver­lijming van hout­de­rivaat-on­der­dak­platen en op gladde min­erale on­der­g­ronden is voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER RP vereist. Beton- of pleis­ter­on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER RP aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Na verlijming van banen van folie of papier moeten latten het gewicht van het isolatiemateriaal opnemen.
Verlijming evt. door steunlatten ondersteunen! Kleefbanden stevig vastwrijven. Op voldoende tegendruk letten. Wind-, luchtdichte of regenveilige verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak-, onderspan en gevelbanen.
Te hoge vochtigheid van de ruimtelucht snel permanent en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
14777 4026639147776 30 m 60 mm 0,8 kg 5 300
14778 4026639147783 30 m 60 mm 16 kg 201 21
14779 4026639147790 30 m 50 mm 15 kg 201 21
14780 4026639147806 30 m 50 mm 0,75 kg 5 300
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.