Afbeeldingengalerij verwerking

1. Voorbereiden

Ondergronden moeten voldoende draagvermogen hebben en droog, glad, stof-, siliconen- en vetvrij zijn.
Ondergrond schoonvegen, eventueel stofzuigen en afnemen.
Bij afzandende pleisterlagen of extreem fijn stof zo nodig gronden met TESCON PRIMER vereist.

2. Aansluiting op gepleisterde gevelwand

Een lijmrups van minstens 5 mm aanbrengen (bij ruwe ondergronden eventueel een dikkere rups).
Baan met een uitzettingslus aanbrengen.
De lijm niet helemaal plat drukken, zodat bewegingen in de constructie nog kunnen worden gecompenseerd.

3. Aansluiting op gepleisterde borstwering

Te werk gaan zoals bij de gevel.
Op uitzettingslus letten.
De lijm niet helemaal plat drukken.

Algemeen geldt:
Op stabiele ondergronden zijn doorgaans geen aandruklatten nodig.

4. Aansluiting op ruw gezaagd hout

Voor aansluitingen op ruw gezaagde spanten of gordingen ECO COLL met een ca. 5 mm dikke lijmrups opbrengen (bij ruw gezaadge ondergronden eventueel meer), indien mogelijk.
Uitzettingslus aanbrengen.
De lijm niet helemaal plat drukken.