As­sor­ti­ment voor een be­t­rouw­bare af­di­cht­ing van ka­bels en ka­bel­buizen con­form DIN 4108-7 en RT 2012

 

Voordelen

  • Be­t­rouw­baar en snelle af­di­cht­en op ka­bels, tros ka­bels, ka­bel­buizen, schake­laars, con­tact­dozen enz.
  • Voor DIN- en RT-con­forme mont­age ter vermijd­ing van bouwschade en schim­mel
  • Com­pleet en over­zichtelijk uit­geruste as­sor­ti­ments­box
  • Ma­ter­i­aal altijd dir­ect bij de hand. Een­voud­ig nabestel­len van ver­bruikt ma­ter­i­aal
 

Toepassing

Lucht­di­cht­ings­manchetten voor het du­urz­aam af­di­cht­en van ka­bel- en buis­door­borin­gen, stop­con­tac­ten en schake­laars in de lucht­di­chte laag.

De grote box bevat:

30 st. KAFLEX mono 1 st. EX­TOSEAL MAGOV 6cm, 10m
30 st. KAFLEX duo 1 st. TESCON No.1 6 cm, 30 m
2 st. KAFLEX multi 20 st. STOPPA 16
20 st. KAFLEX post 20 st. STOPPA 20
30 st. ROFLEX 20 20 st. STOPPA 25
2 st. ROFLEX 20 multi 20 st. STOPPA 32
20 st. ROFLEX 30 20 st. STOPPA 40
5 st. IN­STAABOX
Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Hoogte
15150 4026639151506 595 mm 400 mm 235 mm 7,4 kg
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.