Zelfk­levend 3-di­men­sion­aal binnen­hoek vorm­deel

 

Voordelen

 • Vei­lige af­di­cht­ing door voorver­lijm­de 3D-binnen­hoek
 • Du­urz­aam di­chte ver­lijmin­gen binnen en buiten dankz­ij wa­ter­vaste SOL­ID-lijm
 • Met mes of schaar flex­i­bel aan­pas­baar, bijv. een kleinere been­lengte
 • Hoek om­vouw­baar: Lijm­vlak kan naar binnen of naar buiten wijzen
 • Goed aansluit­bare, flex­ibele vlies­drager: Ideaal bij niet-haakse aansluit­situ­aties
 • 6 maanden volledig weerbe­stendig
 • Be­ste waarden bij schadelijke stof­fen-test, bepleis­ter­baar
 

Toepassing

Zelfk­levend 3-di­men­sion­aal binnen­hoek-vorm­deel van TESCON kleef­band voor af­di­cht­ing binnen en buiten. Ver­lijm­baar op

 • Dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en van folie en papi­er,
 • dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­vlakken van harde hout­de­rivaat­platen,
 • on­der­dak-, on­der­span- en wand­bes­chot­ban­en
 • Houtvezel-on­der­dak­platen (gronden met TESCON PRIMER RP)
 • Aan­gren­zende bouwele­men­ten van geschaafd hout, harde kunt­stof­fen resp. metalen, zoals ra­men, deuren, balken, blokkelen enz.

De ver­lijmin­gen vol­doen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B8110-2.

  Stof
Drager speciaal vlies van PP
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie
Eigenschap Waarde Normering
Kleur lichtblauw
Beenlengte 60 mm
Dikte 0,5 mm
Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buiten­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies) evenals on­der­dak- of wand­be­tim­mer­ings­ban­en (bijv. PP en PET).
Ver­lijmin­gen en aansluitin­gen zijn mo­gelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kun­st­stof­fen of metaal (bijv. buizen, ra­men enz.), harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen).
Bij de ver­lijming van hout­de­rivaat-on­der­dak­platen en op gladde min­erale on­der­g­ronden is voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleis­ter­on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

Verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. Wind-, luchtdichte of regenveilige verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak-, onderspan en gevelbanen. Te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Art.-nr. GTIN Inhoud
14758 4026639147585 4 Stuks 0,07 kg
14759 4026639147592 20 Stuks 0,14 kg
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.