Ho­mo­geen las­bare buis­manchet voor toe­p­assing in het SOLI­TEX WELDANO-on­der­dak­sys­teem voor dakhellin­gen tot 50°

 

Voordelen

  • ho­mo­geen las­baar in het SOLI­TEX WELDANO-sys­teem met zwel­las­mid­del of hete lucht
  • geschikt voor dakhellin­gen van 5° tot 50°
  • voor di­ch­theid bij staand wa­ter kan de flens ge­woon met SOLI­TEX WELDANO-S worden ver­lengd
  • zeer goed be­st­and te­gen sch­euren en stev­ig
  • wind-, re­gen- en wa­ter­di­cht
 

Toepassing

Ho­mo­geen las­bare buis­manchet voor vei­lige buis­door­vo­er­en in het SOLI­TEX WELDANO-on­der­dak­sys­teem. Geschikt voor dakhellin­gen van 5° tot 50°. Met de ge­pre­fabriceerde manchet kan er een­voud­ig, snel en blijvend een buis­door­vo­er worden gemaakt.
Om ook bij staand wa­ter een blijvende di­ch­theid te real­is­er­en, moet aan de op­staande flens een strook SOLI­TEX WELDANO-S worden gelast (zie ver­werking­saan­wijzin­gen).
Het vorm­deel kan met het sys­teemzwel­las­mid­del WELDANO TURGA of met hete lucht worden ver­bonden met de on­der­dak­baan SOLI­TEX WELDANO van pro clima.

  Stof
Materiaal polyurethaanpolyestercomposiet, middenstuk elastisch

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur blauw / antraciet
Dikte 2 ±0,5 mm
Buisdiameter 90 - 120 mm
sd-waarde 0,6 ±0,2 m
Blootgesteld aan weersinvloeden 4 maanden
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C

Voor­afgaand aan het ver­lij­men moet SOLI­TEX WELDANO met een doek worden gerein­igd.
Ver­lij­men op bev­roren ban­en is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de ban­en aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en stev­ig zijn.

Het wordt aan­be­vol­en om de vas­theid van de ver­lijm­de naden steek­proef­s­gewijs te con­troler­en.

Wrijf banen tijdens het verlijmen met hete lucht of een zwellasmiddel goed vast met een kunststof rol.
Let op dat er voldoende tegendruk is.
Regen- en waterdichte verlijmingen zijn alleen mogelijk op kreukvrij gelegde onderdakbanen.

Systeem
WISSEN Wiki
Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud
1AR00452 4026639204523 480 mm 480 mm 1 Stuks 0,3 kg
1AR00453 4026639204530 480 mm 480 mm 10 Stuks 2,4 kg
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.