Strijk­bare af­di­cht­ing

 

Voordelen

  • Hecht op alle in de bouw gang­bare op­per­vlakken, be­voc­htigt deze volvlaks en dringt diep binnen
  • Di­cht du­urz­aam vei­lig en flex­i­bel af: Lucht­di­cht, wind­di­cht en wa­tergeleidend
  • Met de in de han­del gebruikelijke kwasten ge­makkelijk aan te bren­gen
  • Snelle dro­ging
  • Bevat geen week­makers en oplos­mid­delen
  • Vochtvariabele sd-waarde
 

Toepassing

Vloeibare vocht­ges­tuurde (voe­gen-)af­di­cht­ing voor het af­di­cht­en van moeilijk te bereiken en te ver­lij­men door­vo­er­en aansluitin­gen in nieuw­bouw en renov­atie binnen en buiten. WY­FL­EXA hecht op alle in de bouw gang­bare ma­ter­ialen, alle pro clima ban­en evenalsop ban­en van PP, PE, PA, alu­mini­um en papi­er.

De di­cht­stof zor­gt in com­bin­atie met het drager­vlies voor lucht- en wind­di­chte aansluitin­gen en is re­gen­vast. De di­cht­stof laat zich ge­makkelijk met patroon of kwast aan­bren­gen. Het bijge­leverde goed aansluit­bare wapen­ings­vlies zor­gt voor de noodza­kelijke laag­dikte en ver­hindert weg­lo­pen van de di­cht­stof vóór de dro­ging. De vochtvariabele sd-waarde zor­gt buiten voor dif­fusieopen en binnen voor dif­fusiege­con­troleerde con­structiel­a­gen.

  Stof
Vlies PET-vlies
Materiaal Acrylzuurpolymeer dispersie
Eigenschap Waarde Normering
Kleur groen
Oppervlaktegewicht ca. 750 g/m² (gedroogd)
sd-waarde vochtvariabel 0,08 - 2 m NBN EN ISO 12572
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden (gedroogd)
Vochtbestendigheid ja
Waterkolom > 2.000 mm
Verwerkingstemperatuur 0 °C tot +50 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -20 °C tot +100 °C
Opbrengst ca. 890 ml/m² vlies( afhankelijk van de oppervlak)
Droging ca. 2,5 - 3,5 u. (bij 20 °C, 60%rel. vochtigheid
Opslag tot -10 °C, koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Art.-nr. GTIN Inhoud VE Verpakking
14830 4026639148308 2 l 2,63 kg 1 75
14832 4026639148322 0,31 l 7,15 kg 201 60
14833 4026639148339 0,31 l 0,35 kg 1 200
14857 4026639148575 3 l 6,88 kg 21 28
14957 4026639149572 7,5 m² 0,624 kg 21 200
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.