Afbeeldingengalerij verwerking

1. Problematische plekken wand

In wanden van gelamineerd hout ontstaan scheuren vaak pas na de montage en is het moeilijk vooraf in te schatten waar en in welke mate ze ontstaan.
Bij aansluitverlij mingen met conventionele kleefbanden kunnen er door deze scheuren/ lengtenaden ongewenste/onvoorziene luchtlekken ontstaan.

2. Werkingsprincipe

TESCON CROSSEAL beschikt over drie kleefbandbenen voor montage in hoeken bij wand- en dakelementen.
Het zorgt daarmee voor een permanente en betrouwbare afsluiting van potentiële stromingskanalen.

3. Verlijming op het wandoppervlak

Verlijm TESCON CROSSEAL met een 50 mm-been op het wandoppervlak en wrijf stevig vast, bijv. met de aandrukhulp pro clima PRESSFIX.

4. Verlijmen aan onderkant wand

Sla de band om, verlijm het tweede 50 mm-been met de onderkant van de wand en wrijf stevig vast.
Potentiële stromingskanalen die ontstaan door later optredende scheuren, worden zo permanent en betrouwbaar afgesloten.

5. Aansluiting wand op bodemplaat/plafond

Zorg na het stellen van de wand voor een luchtdichte aansluiting door het derde, langere been op de bodemplaat/het plafond te verlijmen.
Ondergrond indien nodig voorbehandelen met TESCON PRIMER.

6. Integratie van ankers

Knip in de buurt van bevestigingsankers het derde been links en rechts in en verlijm het been met TESCON CROSSEAL op de bodemplaat/het plafond.
Lijm vervolgens TESCON VANA over het ankergebied.