En­kelzijdige butyl­rub­berb­and

 

Voordelen

  • Waar­bor­gt een vocht­be­stendige ver­lijming, max. 3 maanden volledig weers­bestendig
  • On­der warmte-in­werking zelf­sealend
  • Vei­lige ver­lijming ook op min­erale on­der­g­ronden
  • Le­verbaar in breedtes 6, 7,5 en 15 cm
  • Com­pleet sys­teem met oplos­mid­delv­rije TESCON PRIMER
 

Toepassing

Buiten: wa­tergeleidende on­der­linge ver­lijming van voe­gen in on­der­daken van hout­de­rivaat­platen. Verkrij­gen van aansluitin­gen op gladde en min­erale on­der­g­ronden.

Binnen: lucht­di­chte aansluitin­gen van lucht­di­chte hout­de­rivaat­platen op gladde en min­erale on­der­g­ronden. Deze vol­doen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

  Stof
Drager Polypropyleen-vlies
Lijm Butylrubber
Afdeklaag gesiliconiseerd papier

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur blauw / grijs
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot 35 °C; 's nachts vorstvrij
Temperatuurbestendigheid bestendig tot +80 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-on­der­dak­platen).
Bij de ver­lijming van hout­de­rivaat-on­der­dak­platen en op gladde min­erale on­der­g­ronden is voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER vereist. Beton- of pleis­ter­on­der­g­ronden mo­gen niet afz­anden.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak- en gevelbanen.

Om te kunnen worden verwerkt, moet de dag- en nachttemperatuur > 5 °C bedragen. Mocht de beginhechting niet bevredigend zijn, kan de band op de grijze butylrubberzijde met een oplosmiddel (bijv. testbenzine) worden losgeweekt. Het oplosmiddel verhoogt de kleefkracht van het butylrubber bij lage temperaturen.
De band is onder warmte-inwerking zelfsealend.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
10126 4026639016010 20 m 60 mm 1,7 kg 5 300
10127 4026639016041 20 m 75 mm 1,9 kg 4 240
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.