Snelkleef­band voor voe­gen bij hout­de­rivaat­platen

 

Voordelen

  • Snelkleef­band zon­der af­dek­laag
  • Af­sch­euren, verzamelen en ver­wijder­en van af­dek­papi­er niet nodig
  • Met de hand af­sch­eurbaar Tijds­bespar­ing ten op­zichte van kleef­band met af­dek­laag ca. 60%
  • Wa­ter­vaste lijm
  • Voor lucht­di­chte ver­lijmin­gen con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
 

Toepassing

Voor goedko­pe en du­urz­aam lucht­di­chte ver­lijming van voe­gen in hout­de­rivaat­platen. Ook geschikt voor ver­lijming van baan­over­lap­pin­gen van dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en evenals stof­bes­cher­m­ings­fol­ies.

  Stof
Drager gesiliconiseerd kraftpapier
Lijm watervaste SOLID-lijm
Afdeklaag geen

Gegevensblad

 PDF downloaden
Eigenschap Waarde Normering
Kleur groen
Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag koel en droog

Maak de on­der­g­rond voor het verk­leven stofv­rij met be­hulp van een bezem, stof­vod of pers­lucht.
Ver­lijming op bev­roren on­der­g­ronden is niet mo­gelijk. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de te ver­lij­men ma­ter­ialen aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en). On­der­g­ronden mo­eten vol­doende droog en dra­gend zijn.

Een du­urzame ver­lijming wordt bereikt op alle pro clima binnen­ban­en, an­dere dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­ban­en (bijv. PE-, PA-, PP-, alu­mini­um­fol­ies).
Ver­lijmin­gen van de voe­gen van lucht­di­chte, harde hout­de­rivaat­platen (spaan-, OSB- en BFU-platen), in­clusief kruis- en T-voe­gen. Ver­lijming van aansluitin­gen is niet mo­gelijk.

De be­ste res­ultaten voor een vei­lige con­structie worden op kwal­it­atief hoog­waar­dige on­der­g­ronden bereikt.
Er di­ent op ei­gen ver­ant­woor­delijkheid te worden ge­con­troleerd of de on­der­g­rond geschikt is. Evt. zijn proe­fver­lijmin­gen aan te bevelen.
Bij niet-dra­gende on­der­g­ronden wordt voorbe­han­del­ing met TESCON PRIMER aan­be­vol­en.

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden. Na het verlijmen van banen moeten latten het gewicht van de isolatiestof opnemen. Verlijmingen evt. door steunlatten ondersteunen!
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Toebehoren
WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Systeem
Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking
10119 4026639016317 15 m 50 mm 0,25 kg 12 672
10120 4026639016300 30 m 50 mm 0,5 kg 12 672
10688 4026639016522 30 m 50 mm 14 kg 241 24
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.