Primer

 

Voordelen

  • Dringt diep in de on­der­g­rond en maakt deze wa­t­er­af­stotend
  • Ver­stev­igt de on­der­g­rond
  • Snelle droogtijd
  • Com­bin­eerbaar met alle pro clima-kleef­banden
 

Toepassing

Hechtprimer voor hout, houtvezel­platen, met­sel­werk, pleister en beton ter ver­be­ter­ing van de on­der­g­rond voor de aansluitende ver­lijming met pro clima kleef­band TESCON VANA, TESCON PRO­FECT en de EX­TOSEAL Fam­ilie.

Ver­bruikswaarden
Lever­ings­vorm In­houd Kleef­band­breedte Bereik
Blik 0,75 l 60 mm ca. 55 m
75 mm ca. 40 m
150 mm ca. 20 m
Blik 2,5 l 60 mm ca. 165 m
75 mm ca. 135 m
150 mm ca. 65 m

De ver­bruiksho­eveel­heden ver­schil­len af­hankelijk van on­der­g­rond en wijze van aan­bren­gen.

  Stof
Materiaal Acryl-copolymeer
Eigenschap Waarde Normering
Kleur wit
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot 35 °C; 's nachts vorstvrij
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag vorstvrij, koel en droog

Voor­afgaand aan het aan­bren­gen van de primer mo­eten on­der­g­ronden met een bezem worden gevee­gd of met een doek worden gerein­igd.
Ongeschikt voor het aan­bren­gen van primer zijn bev­roren en door­weekte on­der­g­ronden. Er mo­gen geen af­stotende stof­fen op de on­der­g­rond aan­wezig zijn (bijv. vetten of sil­ic­on­en).

Alle min­erale op­per­vlakken (bijv. pleister­werk of beton) en (oude) on­der­g­ronden van hout kunnen worden voorbe­han­deld. Ver­der is het mo­gelijk om poreuze ma­ter­ialen zoals houtvezelon­der­dak­platen te ver­stev­i­gen.
De be­tref­fende on­der­g­ronden mo­eten droog zijn.

Bij de grond­laag voor de aansluitlijm mag uitsluitend OR­CON CLAS­SIC of OR­CON MULTIBOND worden gebruikt. Primer en OR­CON CLAS­SIC mo­eten volledig (1-2 da­gen) dro­gen (droog­pro­cedé) voord­at het ban­en­ma­teri­aal wordt ver­lijmd.

Blik vóór gebruik goed schudden resp. omroeren. Eén liter is voldoende voor behandeling van een oppervlak van 4 m².
Primer goed laten ventileren. Richtwaarden voor de droogtijd zijn bij 20 °C ca. 30, bij 5 °C ca. 60 min.
De betreffende droogtijd kan bij hoge rel. luchtvochtigheden langer duren.

WISSEN Wiki

in het Duits:
Ver­ar­bei­tung

Art.-nr. GTIN Inhoud VE Verpakking
10079 4026639016157 0,75 l 1 kg 6 504
10129 4026639016164 2,5 l 3 kg 4 160
1: Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.