Aansluitingen

Vei­lig af­dich­ten in de­tail. Snel, een­vou­dig, duur­zaam af­ge­dicht

 

System CONTEGA

Bouwelementaansluitingen

Aansluitbanden voor gedefinieerde en duurzaam
veilige aansluitingen van lucht- en winddichtings-
vlakken op ramen, deuren of doorvoeren

meer

 

System Holzweichfaser

Houtvezelplaten

Kleef­band­sys­te­men op bu­tyl- en acry­laat­ba­sis voor ver­lij­ming van hout­ve­zel­pla­ten en hun aan­slui­tin­gen op aan­gren­zen­de bouw­ele­men­ten

meer

 

RAPID CELL

Plaatvoegen

RAPID CELL snelkleefband Voor een economische en duurzaam luchtdichte verlijming van plaatvoegen van houtderivaatplaten

meer

 

Detaillösungen

Detailoplossingen

De­tail­op­los­sin­gen voor bin­nen en bui­ten, dich­tings­man­chet­ten voor ka­bels en bui­zen, in­stal­la­tie­do­zen en dich­tings­plug­gen

meer

 

Systeemgarantie

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer