TESCON® CROSSEAL

Aansluit­band met 3 kleef­ben­en voor een lucht­di­chte ver­bind­ing van bodem- en pla­fond­platen met con­structies van gelamin­eerd hout en houten stijl­wand­con­structies.
Door het derde kleef­been di­cht u in 1 stap ook de kopse kant van gelamin­eerde wanden af, en vermijdt u de neg­atieve in­vloed van luchtkier­en in de struc­tuur van het (gelamin­eerde) hout zelf.

De voordelen

  • In slechts 1 stap zowel een luchtdichte hoekaansluiting als een barrière tegen de invloed van luchtkieren in de structuur van het (gelamineerde) hout zelf
  • Eenvoudige prefabricage en montage dankzij het derde kleefbeen
  • Permanent betrouwbare luchtdichte aansluiting
  • Het kleefbeen van 90 mm voor de hoekaansluiting kan oneffenheden tussen drempel en betonplaat overbruggen
  • Kan 6 maanden aan de weersomstandigheden worden blootgesteld

Vewerkingsaanwijzingen

Fotogalerij met aanwijzingen voor de belangrijkste verwerkingsstappen.

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­p­assings- en com­bin­atiemo­gelijkheden van de afzon­der­lijke pro­duc­ten tevens de aan­bev­elin­gen in de ac­tueel geldende pro clima toe­p­assings­mat­rix.