TESCON® NAIDECK mono

Enkelzijdig klevende nageldichtingsband onder de tengellaten bij schuine dakconstructies.
TESCON NAIDECK mono is geschikt voor de constructie van tijdelijke afdekkingen.

De voordelen

  • Tot -10 °C ver­werkbaar dankz­ij met ac­ry­laat ge­modi­ficeerd butyl­rub­ber
  • Een­voud­ige voor­mont­age op ten­gel­lat mo­gelijk
  • Ten­gel­lat een­voud­ig op het dak te po­si­tioner­en dankz­ij PE-drager­folie
  • Per­man­ent di­chte na­gel­door­vo­er­en dankz­ij vloeibare ei­genschap­pen butyl­rub­ber
  • Geschikt voor tijdelijke af­dekking

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­p­assings- en com­bin­atiemo­gelijkheden van de afzon­der­lijke pro­duc­ten tevens de aan­bev­elin­gen in de ac­tueel geldende pro clima toe­p­assings­mat­rix.