TESCON® PROFECT

Voorgevouwen hoekaansluitband voor

  • luchtdichte hoekverlijming van damprem- en luchtdichtingsfolies en houtderivaatplaten (bijv. OSB)
  • luchtdichte verlijming van overgangen naar (dak)vensters en deuren binnen
  • winddichte hoekverlijming van onderdak-, onderspan- en wandbeschermingsfolies. Overgangen, bijv. naar (dak)vensters en deuren buiten.

De verlijmingen voldoen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

De voordelen

  • Een­voud­ige, snelle en schone hoek­ver­lijming door voorplooi­ing
  • Geen af­dek­folie op het eer­ste been dat u vastkleeft: Band on­mid­del­lijk kleef­baar, de eer­ste af­dek­laag hoeft niet meer los­get­rokken en ver­wijderd te worden
  • Le­verbaar in deel­breedte 25/35 en 12/38 mm
  • Goed aansluit­bare vlies­drager
  • Te­gen vochtigheid be­stendige lijm voor du­urz­aam vei­lige ver­lijmin­gen binnen en buiten
  • Over­pleis­ter­baar

Vewerkingsaanwijzingen

Fotogalerij met aanwijzingen voor de belangrijkste verwerkingsstappen.

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­p­assings- en com­bin­atiemo­gelijkheden van de afzon­der­lijke pro­duc­ten tevens de aan­bev­elin­gen in de ac­tueel geldende pro clima toe­p­assings­mat­rix.