Detailoplossingen

De­tail­op­los­sin­gen voor bin­nen en bui­ten Dich­tings­man­chet­ten voor ka­bels en bui­zen, in­stal­la­tie­do­zen en dich­tings­plug­gen voor een snel­le en duur­zaam vei­li­ge af­dich­ting van de ge­bouw­schil.

 

Funktionsprinzip

TESCON SANAPATCH

Zelfk­levende pleister met easy-off-func­tion­al­iteit voor het ver­lij­men en af­di­cht­en van moeilijk toegankelijke plekken

meer

 

TESCON FIX

TESCON FIX

Mont­age­hoeklijst voor lucht­di­chte aansluit­ing van het lucht­di­cht­ings­vlak op spanten, ver­ster­kings­lat­ten en pla­fond­balken

meer

 

DASATOP FIX

DASATOP FIX

Mont­a­gelijst voor vei­lige po­si­tio­n­er­ing van een Sub-and-Top renov­aties­dam­pr­em op de spant­flank

meer

 

Kaflex mono Kaflex duo

KAFLEX mono/duo

Ka­bel­man­chet voor duur­zaam vei­li­ge aan­slui­ting op 1 resp. 2 ka­bels met d= 6-12 mm

meer

 

System KAFLEX multi

KAFLEX multi

Kabelboommanchet voor duurzaam veilige
aansluiting op max. 16 kabels met d= 6-12 mm

meer

 

System KAFLEX post

KAFLEX post

Ka­bel­man­chet­ten voor duur­zaam vei­li­ge aan­slui­ting op 1 ka­bel met d= 6-12 mm

meer

 

System RROFLEX 20

ROFLEX 20

Man­chet voor le­ge bui­zen voor duur­zaam vei­li­ge aan­slui­ting op ka­bels en le­ge bui­zen met d= 15-30 mm

meer

 

System ROFLEX 20 multi

ROFLEX 20 multi

Multimanchet voor lege buizen voor duurzaam
veilige aansluiting op max. 9 kabels met d= 15-30 mm

meer

 

System ROFLEX 50-300

ROFLEX 30-300

Buismanchetten voor duurzaam veilige aansluiting op buizen. Leverbaar voor d= 30-320 mm

meer

 

WILLFIX einsetzen

WILLFIX

Aansluiting op buisdoorvoeren bij drukvaste dakisolatie

meer

 

System INSTAABOX

INSTAABOX

Installatiedoos voor luchtdichte inbouw van
schakelaars en contactdozen in het luchtingsvlak

meer

 

System STOPPA

STOPPA

Dichtingspluggen voor snelle en duurzaam veilige
integratie van kabels in lege buizen

meer