Detailoplossingen

De­tail­op­los­sin­gen voor bin­nen en bui­ten Dich­tings­man­chet­ten voor ka­bels en bui­zen, in­stal­la­tie­do­zen en dich­tings­plug­gen voor een snel­le en duur­zaam vei­li­ge af­dich­ting van de ge­bouw­schil.

 

Funktionsprinzip

TESCON SANAPATCH

Zelfk­levende pleister met easy-off-func­tion­al­iteit voor het ver­lij­men en af­di­cht­en van moeilijk toegankelijke plekken

meer

 

Header Tescon Fix

TESCON FIX

Montagehoeklijst voor luchtdichte aansluiting van het luchtdichtingsvlak op spanten, versterkingslatten en plafondbalken

meer

 

Header Dasatop Fix

DASATOP FIX

Montagelijst voor veilige positionering van een Sub-and-Top renovatiesdamprem op de spantflank

meer

 

Header Kaflex mono/duo

KAFLEX mono/duo

Kabelmanchet voor duurzaam veilige aansluiting op 1 resp. 2 kabels met d= 6-12 mm

meer

 

Header Kaflex multi

KAFLEX multi

Kabelboommanchet voor duurzaam veilige
aansluiting op max. 16 kabels met d= 6-12 mm

meer

 

Header Kaflex post

KAFLEX post

Kabelmanchetten voor duurzaam veilige aansluiting op 1 kabel met d= 6-12 mm

meer

 

Header Roflex 20

ROFLEX 20

Manchet voor lege buizen voor duurzaam veilige aansluiting op kabels en lege buizen met d= 15-30 mm

meer

 

Header Roflex 20 multi

ROFLEX 20 multi

Multimanchet voor lege buizen voor duurzaam
veilige aansluiting op max. 9 kabels met d= 15-30 mm

meer

 

Roflex 30-300

ROFLEX 30-300

Buismanchetten voor duurzaam veilige aansluiting op buizen. Leverbaar voor d= 30-320 mm

meer

 

WILLFIX einsetzen

WILLFIX

Aansluiting op buisdoorvoeren bij drukvaste dakisolatie

meer

 

Instaabox

INSTAABOX

Installatiedoos voor luchtdichte inbouw van
schakelaars en contactdozen in het luchtingsvlak

meer

 

Stoppa

STOPPA

Dichtingspluggen voor snelle en duurzaam veilige
integratie van kabels in lege buizen

meer