DASATOP® FIX

De montagelijst DASATOP FIX vereenvoudigt de veilige, dicht op de spantflank aansluitende inbouw van een Sub-and-Top renovatiesdamprem, bijv. pro clima DASATOP.
DASATOP FIX helpt convectietunnels in de constructie te voorkomen en zo een hoge beschermingsgraad van de bouwelementen te realiseren.
De lijst kan met de hand worden ingekort en eenvoudig met tackernieten, schroeven of spijkers op de
spantflank worden vastgezet.

De voordelen

  • Zor­gt voor de strakke aansluit­ing van een Sub-and-Top renov­aties­dam­pr­em op de spant­flank
  • Ideale aan­vulling op het pro clima DASATOP-sys­teem
  • Lijst met de hand inkort­baar
  • Een­voud­ig afkort­baar en mon­teerbaar
  • Met ni­et­pis­tool ge­makkelijk op de hout­con­structie bevestig­baar

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.