INSTAABOX

Bij constructies zonder technische spouw kan de INSTAABOX ruimte bieden voor contactdozen e.d. Daartoe wordt deze op de aanwezige damprem- en luchtdichtingslaag aangebracht en luchtdicht aangesloten. Bij gebruik van traditionele contactdozen wordt voldaan aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2 met betrekking tot de luchtdichtheid. De INSTAABOX kan zowel bij binnen- als buitenwanden worden gebruikt.

De voordelen

  • De luchtdichte inbouw van apparaatdozen zonder installatievlak conform de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Biedt plaats aan max. drie contactdozen
  • Kan via opensnijden en weer dichtlijmen naar keuze vergroot worden
  • Voor kabels tot een diameter van 20 mm

Tip

De diep­te van de IN­STAABOX werd zo­da­nig ge­ko­zen dat con­ven­ti­o­ne­le hol­le­wand­do­zen kun­nen wor­den toe­ge­past. De­ze hoe­ven zelf niet lucht­dicht te zijn.

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.