Verlijming en aansluiting van houtvezelplaten

TES­CON VA­NA all­round-kleef­band op acry­laat­ba­sis of BU­DAX TOP bu­tyl­rub­ber­band.
Voor ver­lij­ming van hout­ve­zel­pla­ten en hun aan­slui­tin­gen op aan­gren­zen­de bouw­ele­men­ten.

 

System BUDAX TOP

BUDAX TOP

Bu­tyl­rub­ber-kleef­band voor het ver­lij­men van hout­ve­zel­pla­ten, pleis­ter, be­ton en met­sel­werk. On­der warm­te-in­wer­king zelf­se­a­lend

meer

 

System Holzweichfaser / TESCON VANA

TESCON VANA - TESCON PRIMER RP

Sys­teem van all­round-kleef­band en pri­mer voor het ver­lij­men van hout­ve­zel-on­der­dak­pla­ten. Ver­wer­king ook bij vorst mo­ge­lijk

meer