Verlijming en aansluiting van houtvezelplaten

TES­CON VA­NA all­round-kleef­band op acry­laat­ba­sis of BU­DAX TOP bu­tyl­rub­ber­band.
Voor ver­lij­ming van hout­ve­zel­pla­ten en hun aan­slui­tin­gen op aan­gren­zen­de bouw­ele­men­ten.

 

Budax Top

BUDAX TOP

Butylrubber-kleefband voor het verlijmen van houtvezelplaten, pleister, beton en metselwerk. Onder warmte-inwerking zelfsealend

meer

 

Tescon Vana & Primer

TESCON VANA - TESCON PRIMER RP

Systeem van allround-kleefband en primer voor het verlijmen van houtvezel-onderdakplaten. Verwerking ook bij vorst mogelijk

meer