Systeem BUDAX TOP

Enkelzijdige butylrubberband

Buiten: watergeleidende onderlinge verlijming van voegen in onderdaken van houtderivaatplaten. Verkrijgen van aansluitingen op gladde en minerale ondergronden.
Binnen: luchtdichte aansluitingen van luchtdichte houtderivaatplaten op gladde en minerale ondergronden. Deze voldoen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

De voordelen

  • Waarborgt een vochtbestendige verlijming, max. 3 maanden volledig weersbestendig
  • Onder warmte-inwerking zelfsealend
  • Veilige verlijming ook op minerale ondergronden
  • Leverbaar in breedtes 6, 7,5 en 15 cm
  • Compleet systeem met oplosmiddelvrije TESCON PRIMER AC/RP

Verwerkingsaanwijzingen

De fotogalerij met aanwijzingen voor de belangrijkste verwerkingsstappen.

Toepassingsmatrix

pro clima BUDAX TOP maakt watergeleidende verlijming mogelijk van houtvezel- of MDF-onderdakplaten en hun aansluitingen conform de regelgevingseisen van de Duitse dakdekkersorganisatie. Aaansluitingen op vlakdakramen, schoorstenen en dakopbouwen kunnen met BUDAX TOP duurzaam en veilig worden gerealiseerd.
Houtvezelplaten resp. minerale ondergronden (bijv. pleister of beton) worden met TESCON PRIMER voor verlijming met BUDAX TOP geprepareerd.

De butylrubberband en de primer kunnen worden toegepast om de aansluitvoegen bijv. tussen houtskeletwanden en een betonplaat luchtdicht te maken.
Als alternatief zijn alle verlijmingen ook met TESCON VANA en TESCON PRIMER uitvoerbaar.

Ondergronden

Voorafgaand aan het verlijmen moeten ondergronden met een bezem worden geveegd of met een doek worden afgeveegd. Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). De materialen moeten voldoende draagvermogen hebben.

De duurzame verlijming wordt bereikt op harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, mdf- en houtvezel-onderdakplaten). Bij de verlijming van houtvezel-onderdakplaten is voorbehandeling met TESCON PRIMER vereist. Aansluitingen zijn mogelijk op gladde minerale ondergronden na voorbehandeling met primer.

De beste resultaten voor een veilige constructie worden op kwalitatief hoogwaardige ondergronden bereikt. Er dient vanuit eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd, of de ondergrond geschikt is. Proefverlijmingen zijn aan te bevelen.

Verwerkingstemperaturen

Om te kunnen worden verwerkt, moet de dag- en nachttemperatuur > 5 °C bedragen. Mocht de beginhechting niet bevredigend zijn, kan de band op de grijze
butylrubberzijde met een oplosmiddel (bijv. testbenziine) worden losgeweekt. Het oplosmiddel verhoogt de kleefkracht van het butylrubber bij lage temperaturen.

De band is onder warmte-inwerking zelfsealend. BUDAX TOP kan max. 3 maanden aan weer en wind worden blootgesteld

Systeemproducten

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.