Anti-doorleksysteem

Snel, een­vou­dig, dif­fu­sie­open

Toepassingsmatrix

Toe te pas­sen als stof- en door­lek­be­scher­ming voor ruim­ten on­der tus­sen­vloe­ren met ge­stort ma­te­ri­aal en in vloe­ren.

De voordelen

  • vei­li­ge be­scher­ming te­gen stof
  • ge­schikt voor droog en licht voch­tig ge­stort ma­te­ri­aal
  • ro­buust, 3-laags PP-vlies
  • zeer dif­fu­sie­open
  • ge­woon in het vak leg­gen en met kram­men of na­gels vast­zet­ten.