Systeem DA

Damprem- en luchtdichtingsssysteem voor dakisolaties met diffusieopen onderdakbaan. Robuust, 3 maanden volledig weersbestendig, DA connect met twee geïntegreerde watervaste zelfklevende stroken.
De pro clima DA beschermt de bouwconstructie reeds tijdens de bouwfase tegen weersinvloeden Haar membraan is waterdicht – bovendien is de diffusieweerstand licht diffusieremmend ingesteld.

De voordelen

  • Optimale bescherming gedurende de bouwfase, extreem slagregendicht
  • Slipvast, ook bij regen veilig beloopbaar
  • 3 maanden geheel weersbestendig
  • Bovenisolatie ook met schuimvormige, beklede isolatiematerialen mogelijk
  • Ook in connect-technologie met twee zelfklevende zones leverbaar

Toelating en samenstelling

Het be­scherm­vlies, dek­vlies en de func­tie­mem­braan van de pro cli­ma DA be­staan voor 100 % uit po­ly­pro­py­leen. Dit maakt een­vou­di­ge re­cy­cla­ge mo­ge­lijk.

De ba­nen zijn con­form NEN-EN 13984 ge­keurd en dra­gen het CE-te­ken.

 

verarbeitung_dach_da_foto

Toepassingsgebied

In de­ze con­struc­ties kun­nen de DA-dam­p­rem- en lucht­dich­tings­ba­nen wor­den toe­ge­past

meer

 

System DA Verarbeitung

Verwerkingsaanwijzingen

Om DA ef­fi­ciënt en ef­fec­tief te la­ten wer­ken, dient de­ze cor­rect te wor­den in­ge­bouwd. Hier leest u waar u op moet let­ten

meer

 

Systemprodukt DA

Systeemproducten

De componenten van het DA-systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd en bieden alles, wat voor een veilige luchtdichting vereist is

meer

 

Zeichnung

Planningsaanwijzingen

Om het bouw­scha­de­pre­ven­tie­po­ten­ti­eel van de DA maxi­maal te be­nut­ten, dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten

meer

 

Überlappung verkleben

Werking

De DA diffusieweerstand is licht diffusieremmend ingesteld ...

meer

 

Systeemgarantie

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer