Planningsaanwijzingen

Om het bouw­scha­de­pre­ven­tie­po­ten­ti­eel van de DA maxi­maal te be­nut­ten, dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten

3 maanden volledig weersbestendig

De pro clima DA kan ter bescherming van de constructie maximaal 3 maanden aan de weersomstandigheden worden blootgesteld. Bij blootstelling aan weersinvloeden bedraagt de minimale dakhelling 10°. Houd er rekening mee dat de DA geen afdichting in de betekenis van een nooddak vormt. Vocht kan via de tackernieten of andere perforaties (spijkers, schroeven enz.) naar binnen dringen. Bij bewoonde constructies of constructies die speciale bescherming vereisen is het aanbrengen van een extra afdekking aan te bevelen.

Gebruik vezelvormige isolatiematerialen

De bescheiden sd-waarde van de pro clima DA (2,3 m) garandeert bij toepassing van diffusieopen, vezelvormige thermische isolatiestoffen uitdroging naar binnen toe van de constructie in een zomers klimaat. Daarbij moet het vocht naar de damprem kunnen trekken. Ideaal zijn vezelige isolatiematerialen, zoals cellulose, vlas, hennep, houtvezel, steen- of minerale wol, etc.
De DA kan ook met isolatieschuimstof (bijv. PU-, PS- of PIR-schuim) worden gecombineerd. In dat geval vervalt de terugdrooggarantie, omdat isolatieschuim zelf diffusieremmend is.

Ook te gebruiken bij constructies die aan de buitenzijde diffusieopen zijn

pro clima DA kan op alle gangbare diffusieopen onderdaken worden toegepast. De baan kan niet bij constructies worden toegepast, die aan de buitenzijde met diffusiedichte bouwlagen zijn uitgevoerd. Tot deze bouwelementen behoren bijv. plaatdak-, platte dak- of groendakconstructies. Voor dergelijke constructies kan met het systeem pro clima INTESANA een hoog schadepreventiepotentieel worden gerealiseerd.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De diffusieweerstand van de pro clima DA is zodanig ingesteld dat ook bij hogere ruimteluchtvochtigheid een veilige, dampremmende werking is gewaarborgd. Deze kan bijv. optreden door constructieve oorzaken of door een kortstondig hogere luchtvochtigheid, bijv. in badkamers of keukens.
Principieel moet constructief veroorzaakt vocht snel via de raamventilatie uit het bouwwerk kunnen ontwijken. In de winter kunnen bouwdrogers de droging versnellen. Daardoor worden langdurige hoge relatieve luchtvochtigheden (LV) vermeden.

Kwaliteitswaarborging

Anders dan bij het leggen van banen van binnen uit is de kwaliteitscontrole via de verschildrukmethode (bijv. met de pro clima WINCON bij het leggen van banen van buiten af alleen bij overdruk mogelijk. Daartoe moet het gebouw van binnen tevens met een vernevelingsmachine worden verneveld. Aan de buitenzijde kunnen dan de met de luchtdichtheid verband houdende details worden bekeken. De banen dienen voorafgaand voldoende mechanisch te worden beveiligd. Verlijmingen en aansluitingen moeten om die reden zeer zorgvuldig worden uitgevoerd. Een gedetailleerde constructieve planning, met name van de aansluitingen op dakvoet en gevel, en de uitvoering daarvan, zijn bij de spantisolatie zeer belangrijk.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.