Toepassingsgebied

De vol­le­dig weers­be­sten­di­ge pro cli­ma DA kan wor­den toe­ge­past:

  • op be­schot­ten, on­der de iso­la­tie bo­ven­op de span­ten
  • als be­loop­ba­re baan ook on­der iso­la­tie­vlak­ken bin­nen - bijv. bo­ven het pla­fond dat de be­ne­den­ruim­te van de kou­de zol­der­ver­die­ping scheidt.
  • in woon- en be­drijfs­ge­bou­wen met woon­ge­bruik in al­le ruim­ten, zo­als woon- en slaap­ruim­ten, keu­kens en bad­ka­mers
  • in bui­ten dif­fu­sie­open con­struc­ties

Combinatiemogelijkheden

Optimale veiligheid voor constructies met het systeem DA is gewaarborgd bij

  • buitendakse isolaties van vezelvormige isolatiestoffen
  • buiten diffusieopen onderdakbanen (bijv. van de SOLITEX MENTO familie), ook op beschotten,
  • houtvezel- of MDF-onderdakbanen Combinatie met isolatieschuimstoffen dient alleen te geschieden, wanneer gewaarborgd is dat de constructie naar buiten toe kan uitdrogen.

pro clima DA / DA connect kan niet bij constructies worden toegepast, die aan de buitenzijde met diffusiedichte lagen zijn uitgevoerd.

Tot deze bouwelementen behoren bijv. metaalplaatdak-, platte dak- of groendak-constructies. Voor dergelijke constructies kan met het systeem pro clima INTESANA een hoog schadepreventiepotentieel worden gerealiseerd.

Toepassing afhankelijk van de hoogteligging

pro clima DA kan dankzij de aanbevolen, aan de buitenzijde diffusieopen constructie in Middeneuropa op schuine daken zonder beperkingen ten aanzien van de hoogteligging worden toegepast.