Systeem DB+

Damprem- en luchtdichtingssysteem bestaande uit een vochtvariabele damprem van bouwkarton,
natuurlatexlijm en papierkleefband.
De optimale combinatie van veiligheid en ecologie.
Optimale bescherming van de thermische isolatie tegen bouwschade en schimmel.

De voordelen

Bestendigheid tegen veroudering onafhankelijk bevestigd

Betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid officieel bevestigd

  • Bestendigheid tegen veroudering onafhankelijk bevestigd
  • Algemeen toepasbaar: daken, wanden, plafonds
  • Betrouwbare, extern bewaakte werking en kwaliteit

Toelating en samenstelling

pro clima DB+ bestaat uit natuur- en recyclingcellulose, verlijmd met een dunne halogeen- en weekmakervrije PE-film, versterkt met een wapeningslaag.

AbZ van DIBt volgens DIN 68800-2.

De baan is conform NEN-EN 13984 gekeurd en draagt het CE-teken.

 

System DB+ Einsatzbereich

Toepassing

De dam­p­rem- en lucht­dich­tings­baan pro cli­ma DB+ kan als bin­nen­be­gren­zing van de ther­mi­sche iso­la­tie wor­den toe­ge­past

meer

 

System DB+ Verarbeitung

Verwerkingsaanwijzingen

Om pro cli­ma DB+ ef­fi­ciënt en ef­fec­tief te la­ten wer­ken, dient de­ze cor­rect te wor­den in­ge­bouwd. Hier leest u, waar u op moet let­ten

meer

 

System DB+ Sanierung

Systeemproducten

De com­po­nen­ten van het DB+-sys­teem zijn op­ti­maal op el­kaar af­ge­stemd en bie­den al­les, wat voor een vei­li­ge lucht­dich­ting ver­eist is.

meer

 

Zeichnung

Planningsaanwijzingen

Om het bouw­scha­de­pre­ven­tie­po­ten­ti­eel van de pro cli­ma DB+ maxi­maal te kun­nen be­nut­ten, dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten

meer

 

System DB+ Funktionsweise

Werking

DB+ werkt vol­gens het prin­ci­pe van de kli­maat­ge­stuur­de mem­braan. Hoe u dat werkt, ziet u hier

meer

 

Systeemgarantie

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer