Toepassing

De damprem- en luchtdichtingsbanen INTELLO kunnen als binnenbegrenzing van de thermische isolatie worden toegepast:

  • In dak, wand, plafond en vloer
  • In woon- en bedrijfsgebouwen met niet blijvend verhoogde ruimteluchtvochtigheid
  • In woon- en bedrijfsgebouwen met woongebruik in alle ruimten, zoals woon- en slaapruimten, keukens en badkamers
  • In buiten diffusieopen evenals in buiten diffusiedichte constructies
  • Bij hoge eisen aan de ruimteluchtkwaliteit

Toepassing ook in bouwfysisch veeleisende constructies

Ook voor krit­ische con­structies die buiten dif­fusiedi­cht zijn, zoals steile daken met metalen dakbedekking, met on­der­daken be­staande uit bitu­mendak­ban­en, voor platte daken, groendaken etc. biedt het sys­teem IN­TELLO een wereld­wijd ongeëven­aard bouwschade­pre­ven­tiepo­ten­tieel - ook op loc­aties met een zeer koud klimaat.
Gede­tailleerde in­form­atie over de bouw­fys­is­che ei­genschap­pen van warmte-isol­aties vindt u in de Stud­ie "Berek­en­in­gen van het po­ten­tieel m.b.t. het uit­blijven van bouwschade van ther­mis­che isol­atie in hout- en staal­bouw­con­structies."

Constructies gerelateerd aan de klimaatzone

De volgende tabel laat zien, welke constructies op grond van de klimaatzone veilig kunnen worden uitgevoerd.
Bij gebouwen die hoger liggen dan de aangegeven locaties en bij buiten diffusiedichte onderdaken, resp. bij overige afwijkende randvoorwaarden, gelieve u contact op te nemen met de pro clima Techniek-hotline.

Klimaatzone België en Nederland

Constructie INTELLO, DB+, INTESANA
Steile daken, aan de buitenzijde diffusieopen ok
Steile daken, aan de buitenzijde diffusiedicht, tot 450 mm isolatie, met spruce bekisting en niet-hygroscopische isolatiematerialen (bijv. steen- of minerale wol), zonder ventilatie achteraan (gecontroleerde luchtdichtheid, geen beschaduwing, aan de binnenzijde geen diffusieremmende bouwlagen) ok
Kiezeldaken (max. 5 cm kiezelbedekking), aan de buitenzijde diffusiedicht, tot 450 mm isolatie, met spruce bekisting en niet-hygroscopische isolatiematerialen (bijv. steen- of minerale wol), zonder ventilatie achteraan (gecontroleerde luchtdichtheid, geen beschaduwing, aan de binnenzijde geen diffusieremmende bouwlagen) plus 20 % (1/5) van de isolatiedikte als extra dakisolatie
Groendak (max. 10 cm substraat), aan de buitenzijde diffusiedicht, tot 450 mm isolatie, met spruce bekisting en niet-hygroscopische isolatiematerialen (bijv. steen- of minerale wol), zonder ventilatie achteraan (gecontroleerde luchtdichtheid, geen beschaduwing, aan de binnenzijde geen diffusieremmende bouwlagen) plus 33 % (1/3) van de isolatiedikte als extra dakisolatie