Planningsaanwijzingen

Om het bouw­scha­de­pre­ven­tie­po­ten­ti­eel van pro cli­ma IN­TE­S­A­NA maxi­maal te kun­nen be­nut­ten, dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten.

2 maanden volledig weersbestendig

De pro clima INTESANA kan ter bescherming van de constructie maximaal 2 maanden aan regen en wind worden blootgesteld. Bij blootstelling aan weersinvloeden bedraagt de minimale dakhelling 10°.
Houd er rekening mee dat de INTESANA geen afdichting in de betekenis van een nooddak vormt.
Vocht kan via de tackernieten of andere perforaties (spijkers, schroeven enz.) naar binnen dringen. Bij bewoonde constructies of constructies die speciale bescherming vereisen is het aanbrengen van een extra afdekking aan te bevelen.

Gebruik vezelvormige isolatiematerialen

Het hoge bouwschadepreventiepotentieel van vochtvariabele dampremmen wordt alleen bij diffusieopen, vezelige thermische isolatiestoffen bereikt, omdat voor het drogen in een zomers klimaat het vocht naar de damprem moet kunnen trekken. Ideaal zijn vezelige thermische isolatiestoffen, zoals cellulose, vlas, hennep, houtvezel, minerale wol, etc.

Ook te gebruiken constructies die aan de buitenzijde diffusiedicht zijn

Het systeem INTESANA kan in combinatie met alle gangbare diffusieopen onderdakbanen en diffusiedichte onderdaken worden toegepast. Energetisch gunstig zijn onderdakbanen van houtvezelplaten.

Gebruik diffusieopen binnenbekleding

Om de volle werking van de vochtvariabele dampremmen te realiseren, mogen zich aan de binnenzijde van de thermische isolatie geen diffusieremmende lagen, zoals OSB- of houten multiplexplaten, bevinden. Geschikt zijn bekledingen bestaande uit bijv. profielschroten.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De diffusieweerstand van de pro clima INTESANA is zodanig ingesteld dat ook bij hogere ruimteluchtvochtigheden een veilige dampremmende werking is gewaarborgd. Deze kunnen bijv. optreden door constructieve oorzaken of door een kortstondig hogere luchtvochtigheid, bijv. in badkamers of keukens. Principieel moet constructief veroorzaakt vocht snel via de raamventilatie uit het bouwwerk kunnen ontwijken. In de winter kunnen bouwdrogers de droging versnellen. Daardoor worden langdurige hoge relatieve luchtvochtigheden (LV) vermeden.

De 60/2 regel

In nieuwe woningen, keukens en badkamers is sprake van een hogere luchtvochtigheid.
De diffusieweerstand van een damprem dient zodanig te zijn ingesteld dat ook bij een gemiddelde luchtvochtigheid van 60% een diffusieweerstand (sd-waarde) van 2 m wordt gerealiseerd. In dat geval is de constructie in voldoende mate tegen vochtintreding vanuit de ruimtelucht en tegehn schimmelvorming beschermd.
INTESANA heeft bij 60 % rel. luchtvochtigheid een sd-waarde van ca. 4 m.

De 70/1,5 regel

Om de constructie voldoende tegen een te hoge vochtindringing vanuit het klimaat van de bouwplaats en tegen schimmelvorming te beschermen, dient een damprem bij 70 % gemiddelde relatieve luchtvochtigheid (aan te treffen bijv. tijdens de bouwfae, wanneer wanden zijn gepleisterd of een estriklaag is aangebracht) een diffusieweerstand (sd-waarde) van minstens 1,5 m te realiseren. Vooral bij houtderivaatplaten op de buitenkant van de constructie is een hoge bescherming tegen vochtigheid noodzakelijk.
INTESANA ligt evenals INTELLO bij 70 % rel. luchtvochtigheid met een sd-waarde van 2 m ruim boven de eisen.

Kwaliteitswaarborging

Anders dan bij het leggen van banen van binnen uit is de kwaliteitscontrole via de verschildrukmethode (bijv. met de pro clima WINCON) bij het leggen van banen van buiten af alleen bij overdruk mogelijk. Daartoe moet het inwendige van het gebouw tevens met een vernevelingsmachine worden verneveld. Aan de buitenzijde kunnen dan de met de luchtdichtheid verband houdende details worden bekeken. De banen dienen voorafgaand voldoende mechanisch te worden beveiligd. Verlijmingen en aansluitingen moeten om die reden zeer zorgvuldig worden uitgevoerd. Een gedetailleerde constructieve planning, met name van de aansluitingen op dakgoot en gevel, en de uitvoering daarvan, zijn bij de dakisolatie zeer belangrijk.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.