Systeemproducten

Het omvangrijke INTESANA profi-systeem heeft alles te bieden, wat u voor een veilige luchtdichting nodig heeft. Van hoogeffectieve, vochtvariabele dampremmen en kleefbanden, kleefmassa's en primers tot en met
dichtingsmanchetten en overige detailoplossingen voor kabels, leidingen en lege buizen.

  • Compleet profi-systeem
  • Alle componenten optimaal op elkaar afgestemd
  • Alles onder één dak
  • Inclusief een omvattende systeemgarantie

Toepassingsmatrix

Raad­pleeg voor de toe­pas­sings- en com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den van de af­zon­der­lij­ke pro­duc­ten te­vens de aan­be­ve­lin­gen in de ac­tu­eel gel­den­de pro cli­ma toe­pas­sings­ma­trix.