Toepassing

De weers­be­sten­di­ge hoog­ef­fec­tie­ve dam­p­rem pro cli­ma IN­TE­S­A­NA met vocht­va­ri­a­be­le sd-waar­de kan wor­den toe­ge­past:

  • op be­schot­ten, on­der de span­t­i­so­la­tie
  • als be­loop­ba­re baan ook on­der iso­la­tie­vlak­ken bin­nen - bijv. bo­ven het pla­fond dat de be­ne­den­ruim­te van de kou­de zol­der­ver­die­ping scheidt
  • In woon- en be­drijfs­ge­bou­wen met niet blij­vend ver­hoog­de ruim­te­lucht­voch­tig­heid
  • In woon- en be­drijfs­ge­bou­wen met woon­ge­bruik in al­le ruim­ten, zo­als woon- en slaap­ruim­ten, keu­kens en bad­ka­mers
  • In bui­ten dif­fu­sie­open even­als in bui­ten dif­fu­sie­dich­te con­struc­ties

Toepassing in bouwfysisch veeleisende constructies

Ook voor kritische constructies die buiten diffusiedicht zijn, zoals steile daken met metalen dakbedekking, met onderdaken bestaande uit bitumendakbanen, voor platte daken, groendaken etc. biedt het systeem INTESANA een wereldwijd ongeëvenaard bouwschadepreventiepotentieel - ook op locaties met een zeer koud klimaat.
Gedetailleerde informatie over de bouwfysische eigenschappen van warmte-isolaties vindt u in de Studie "Berekeningen van het potentieel m.b.t. het uitblijven van bouwschade van thermische isolatie in hout- en staalbouwconstructies".

Constructies gerelateerd aan de klimaatzone

De volgende tabel laat zien, welke constructies op grond van de klimaatzone veilig kunnen worden uitgevoerd.
Bij gebouwen die hoger liggen dan de aangegeven locaties en bij buiten diffusiedichte onderdaken, resp. bij overige afwijkende randvoorwaarden, gelieve u contact op te nemen met de pro clima Techniek-hotline.

Klimaatzone België en Nederland

Constructie INTELLO, DB+, INTESANA
Steile daken, aan de buitenzijde diffusieopen ok
Steile daken, aan de buitenzijde diffusiedicht, tot 450 mm isolatie, met spruce bekisting en niet-hygroscopische isolatiematerialen (bijv. steen- of minerale wol), zonder ventilatie achteraan (gecontroleerde luchtdichtheid, geen beschaduwing, aan de binnenzijde geen diffusieremmende bouwlagen) ok
Kiezeldaken (max. 5 cm kiezelbedekking), aan de buitenzijde diffusiedicht, tot 450 mm isolatie, met spruce bekisting en niet-hygroscopische isolatiematerialen (bijv. steen- of minerale wol), zonder ventilatie achteraan (gecontroleerde luchtdichtheid, geen beschaduwing, aan de binnenzijde geen diffusieremmende bouwlagen) plus 20 % (1/5) van de isolatiedikte als extra dakisolatie
Groendak (max. 10 cm substraat), aan de buitenzijde diffusiedicht, tot 450 mm isolatie, met spruce bekisting en niet-hygroscopische isolatiematerialen (bijv. steen- of minerale wol), zonder ventilatie achteraan (gecontroleerde luchtdichtheid, geen beschaduwing, aan de binnenzijde geen diffusieremmende bouwlagen) plus 33 % (1/3) van de isolatiedikte als extra dakisolatie