Planningsaanwijzingen

Om het bouw­scha­de­pre­ven­tie­po­ten­ti­eel van DAS­APLA­NO 0,01 con­nect maxi­maal te kun­nen be­nut­ten, dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten

Welke isolatiestoffen kunnen worden toegepast?

De voor de 2:1- en 1:1-renovatiesoplossing mogelijke thermische isolatiestoffen in de diverse lagen vindt u bij de uitleg op de pagina Toepassing.

Tip

Max. 7 dagen weersbestendig bij gemiddelde temperaturen overdag die lager zijn dan 10 °C.

Kan als tijdelijke afdekking worden gebruikt

Bij gebruik als luchtdichtingsbaan bij een 2:1- of 3:1-renovatie kan de DASAPLANO 0,01 connect tot 14 dagen als tijdelijke afdekking aan de weersomstandigheden worden blootgesteld. Deze beperking van de blootstellingsperiode is vereist, omdat de baan in deze gevallen niet alleen de constructie tijdens de bouwfase beschermt, maar ook nog als luchtdichtende laag functioneert en een vochtregulerende werking heeft. Als de constructie zonder de vereiste dakisolatie tijdens koude seizoenen langdurig blootstaat aan weersomstandigheden, kan er sprake zijn van een toename van condensvorming.
De minimale dakhelling moet minstens 14° resp. gelijk aan de minimale dakhelling van de houtvezelplaat zonder aanvullende maatregelen zijn.
Bij aanbrenging en verlijming moeten de voorschriften van de Duitse unie van dakdekkersbedrijven (ZVDH) worden aangehouden.
Wanneer de banen als tijdelijke afdekking worden gebruikt, moeten ze extra mechanisch worden bevestigd. Let erop dat u geen TESCON NAIDECK als tijdelijke nageldichtingsband gebruikt, omdat deze de lat op de DASAPLANO verlijmt.
Onder invloed van regen kunnen er donkere vlekken op de baan ontstaan. Deze zijn niet van invloed op de hoge waterdichtheid en de werking van de interne membranen.

Regels van de ZVDH

De productgegevensbladen van de Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH - Duitse vereniging voor dakdekkersbedrijven) bevatten informatie over tijdelijke afdekkingen.
Op basis daarvan dienen de onderdak- en onderspanbanen nog uitsluitend als aanvullende maatregel, ter bescherming tegen regen onder de uiteindelijke dakbedekking – echter niet als tijdelijke afdekking. Indien een onderspan- of onderdakbaan ook als tijdelijke afdekking dienst moet doen, moet deze gecertificeerd zijn als bestand tegen slagregens en moet aan hogere eisen ten aanzien van de veroudering worden voldaan. Tevens dient de fabrikant geschikt toebehoren aan te bieden.
pro clima voldoet met de DASAPLANO 0,01 connect aan de verhoogde eisen en biedt met de allround-kleefband TESCON VANA, de aansluitlijm ORCON F en de nagelafdichtband TESCON NAIDECK een compleet systeem voor veilige onderdakbanen en tijdelijke afdekkingen conform de eisen van de ZVDH.

Kwaliteitswaarborging

Anders dan bij het leggen van banen van binnen uit is de kwaliteitscontrole via de verschildrukmethode (bijv. met de pro clima WINCON) bij het leggen van banen van buiten af alleen bij overdruk mogelijk. Daartoe moet het inwendige van het gebouw tevens met een vernevelingsmachine worden verneveld. Aan de buitenzijde kunnen dan de met de luchtdichtheid verband houdende details worden bekeken. De banen dienen voorafgaand voldoende mechanisch te worden beveiligd. Verlijmingen en aansluitingen moeten om die reden zeer zorgvuldig worden uitgevoerd. Het gedetailleerde, constructieve ontwerp, met name de aansluiting op dakgoten en gevel, alsmede hun uitvoering zijn bij de dakrenovatie vanaf de buitenkant uiterst belangrijk.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.