Toepassing

Met DAS­A­PLA­NO 0,01 con­nect kan bij en­er­get­ische dakrenov­atie van woon- of bedrijf­s­ge­bouwen met woongebruik van buiten af de voor een op­ti­male werking en vei­ligheid van een ther­mis­che isol­atiecon­structie vereiste lucht­di­ch­theid worden ger­eal­iseerd.

Uitleg

In de regel voldoet de luchtdichtheid van bestaande constructies niet aan de huidige vereisten. De DASAPLANO-banen verhinderen de instroom van vochtige warme lucht vanuit de verwarmde binnenruimte. Daarmee wordt het gevaar op schadelijke condensvorming voorkomen. Met een conform DIN EN 12114 geteste luchtdichtheid maakt DASAPLANO het mogelijk om te voldoen aan DIN 4108-7:01-2011 en de actueel geldende Duitse EnEV (EnergieEinsparVerordnung).

DASAPLANO wordt aangebracht boven de spanten onder een aanvullende extra isolatie op de spanten bestaande uit houtvezelplaten in het kader van de

 • Renovatieoplossingen van pro clima
 • Door fabrikanten van houtvezelplaten geautoriseerde renovatieoplossingen

2:1-renovatieoplossing met gipsplaten of pleisterlagen op lichte houtwolplaten binnen

De 2:1-oplossing is speciaal voor renovaties met de DASAPLANO 0,01 connect.

 • Bij deze aanpak wordt eerst de achterventilatieruimte tussen de aanwezige spanten tot aan de bovenkant van de spanten opgevuld met een vezelvormige warmte-isolatiemateriaal (type maakt niet uit). Als de bestaande isolatie gemakkelijk kan worden samengedrukt, moet deze nieuwe isolatielaag één diktemaat groter worden gekozen dan vereist.
 • Na het leggen en verlijmen van luchtdichtingsbaan DASAPLANO 0,01 connect wordt er een houtvezelplaat geplaatst als buitenste afsluiting van de
  isolatieconstructie.
 • Optioneel kan daarnaast een onderdakbaan met een sd-waarde van max. 0,05 m worden aangebracht, bijv. een product uit de SOLITEX MENTO-serie.
 • Bij de 2:1-renovatieoplossing moet voor de platen een materiaaldikte worden gekozen van minstens de helft van de hoogte van de onder de luchtdichtingsbaan geplaatste thermische isolatie tussen de spanten.

Voorwaarde: Een over het hele oppervlak onbeschadigde binnenbekleding van

 • Gipsbouwplaten of
 • Bepleistering op lichte houtwolplaten

2:1-oplossing

1 Optioneel: onderdakbaan sd-waarde ≤ 0,05 m (bijv. SOLITEX-producten)
2 Isolatie op de spanten bij onderdakplaten van houtvezel
3 DASAPLANO 0,01 connect
4 Vezelvormig isolatiemateriaal
5 Tengelwerk
6 Binnenbekleding: gipsplaten of bepleistering op lichte houtwolplaten

3:1-renovatieoplossing met profielplanken of bepleistering op latbeplanking binnen

Bij elementen van opbouwconstructies met een over het hele oppervlak onbeschadigde binnenbekleding van profielplanken (N/F) of bepleistering op latbeplanking kan op eenzelfde manier als hierboven beschreven te werk worden gegaan.

 • Bij de 3:1-renovatieoplossing moet voor de houtvezelplaten een materiaaldikte worden gekozen van minstens een derde van de hoogte van de onder de luchtdichtingsbaan geplaatste thermische isolatie tussen de spanten.

3:1-oplossing

1 Optioneel: onderdakbaan sd-waarde ≤ 0,05 m (bijv. SOLITEX-producten)
2 Isolatie op de spanten bij onderdakplaten van houtvezel
3 DASAPLANO 0,01 connect
4 Vezelvormig isolatiemateriaal
5 Binnenbekleding: gipsplaten of bepleistering op lichte houtwolplaten

Renovatieoplossing houtvezelplaatfabrikanten

De voor de DASAPLANO 0,01 connect voorgestelde oplossingen zijn productonafhankelijk en op basis van diverse op de markt verkrijgbare kwaliteiten houtvezelplaten ontwikkeld.
Mogelijk adviseren fabrikanten van houtvezelplaten opbouwconstructies met DASAPLANO-banen die afwijken van deze oplossingen. Zij zijn precies op de hoogte van de technische mogelijkheden van hun producten, zodat de laagdiktes voor de buitendakse isolatie kleiner kunnen uitvallen.
In dat geval gelden de adviezen en de instructies van de platenfabrikant.