Planningsaanwijzingen

Om het bouwschadepreventiepotentieel van de pro clima DASAPLANO 0,50 connect maximaal te kunnen benutten, dient u op de volgende punten te letten.

Welke isolatiestoffen kunnen worden toegepast?

De voor de 1:1-renovatieoplossing mogelijke thermische isolatiestoffen in de diverse lagen vindt u bij de uitleg op de pagina Toepassing.

Tip

Max. 7 dagen weersbestendig bij gemiddelde temperaturen overdag die lager zijn dan 10 °C.

Bouwelementen zonder chemische houtconserveringsmiddelen

In overeenstemming met de vereisten van DIN 68800 is het gebruik van chemische houtconserveringsmiddelen niet toegestaan in ruimtes waar mensen langere tijd verblijven. In werkplaatsen geldt dit alleen voor zover technisch haalbaar.
Met DASAPLANO 0,50 connect in combinatie met de zeer diffussieopen SOLITEX onderdak- en onderspanfolies kan ook aan deze eis worden voldaan.

Kan als tijdelijke afdekking worden gebruikt

Bij gebruik als luchtdichtingsbaan bij 1:1-renovatie kan DASAPLANO 0,50 connect max. 14 dagen weersbestendig als tijdelijke afdekking worden gebruikt.
Deze vermindering van de weersbestendigheidsperiode is vereist, omdat de baan in deze gevallen naast bescherming van de constructie tijdens de bouwfase ook nog de functie vervult van luchtdichtheidslaag en zorgt voor de vochtregulering. Wordt de constructie zonder de vereiste buitendakse isolatie tijdens het koude seizoen langere tijd aan de weersinvloeden blootgesteld, kan dit leiden tot een verhoogde condensvorming.
De dakhelling moet min. 14° bedragen.
Bij het leggen en verlijmen dienen de regelgevingseisen van de Duitse dakdekkersorganisatie (ZVDH) in acht te worden genomen.
De banen moeten bij gebruik als tijdelijke afdekking bovendien mechanisch worden geborgd. Let erop dat de tijdelijk vereiste afdichting van nagels niet met TESCON NAIDECK mag geschieden, omdat deze de lat op de DASAPLANO vastlijmt.
Door de invloed van regen kunnen donkere vlekken ontstaan op de baan. Deze hebben geen gevolgen voor de hoge waterdichtheid en de werking van het inwendige membraan.

Regels van de ZVDH

De productgegevensbladen van de Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH - Duitse vereniging voor dakdekkersbedrijven) bevatten informatie over tijdelijke afdekkingen.
Op basis daarvan dienen de onderdak- en onderspanbanen nog uitsluitend als aanvullende maatregel, ter bescherming tegen regen onder de uiteindelijke dakbedekking – echter niet als tijdelijke afdekking. Indien een onderspan- of onderdakbaan ook als tijdelijke afdekking dienst moet doen, moet deze gecertificeerd zijn als bestand tegen slagregens en moet aan hogere eisen ten aanzien van de veroudering worden voldaan. Tevens dient de fabrikant geschikt toebehoren aan te bieden.
pro clima voldoet met de DASAPLANO 0,50 connect aan de verhoogde eisen en biedt met de allround-kleefband TESCON VANA, de aansluitlijm ORCON F en de nagelafdichtband TESCON NAIDECK een compleet systeem voor veilige onderdakbanen en tijdelijke afdekkingen conform de eisen van de ZVDH.

Kwaliteitswaarborging

Anders dan bij het leggen van banen van binnen uit is de kwaliteitscontrole via de verschildrukmethode (bijv. met de pro clima WINCON) bij het leggen van banen van buiten af alleen bij overdruk mogelijk. Daartoe moet het inwendige van het gebouw tevens met een vernevelingsmachine worden verneveld. Aan de buitenzijde kunnen dan de met de luchtdichtheid verband houdende details worden bekeken. De banen dienen voorafgaand voldoende mechanisch te worden beveiligd. Verlijmingen en aansluitingen moeten om die reden zeer zorgvuldig worden uitgevoerd. Het gedetailleerde, constructieve ontwerp, met name de aansluiting op dakgoten en gevel, alsmede hun uitvoering zijn bij de dakrenovatie vanaf de buitenkant uiterst belangrijk.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.