Systeem DASATOP®

Damprem- en luchtdichtingssysteem voor renovatie aan de buitenzijde en binnenbegrenzing van de thermi-
sche isolatie in dak, wand, plafond en vloer. Voor maximale veiligheid dankzij het Sub-and-Top-systeem.

Renovatie van buitenaf

Als dakpannen en onderdak worden vernieuwd, is het tijd de isolatie en luchtdichting aan de actuele eisen aan te passen. Het voordeel bij de Sub-and-Top-plaatsing: de werkzaamheden kunnen volledig van buitenaf worden uitgevoerd. De bekleding aan ruimtezijde blijft behouden en gebruikers hoeven hun woonruimte tijdens de renovatie niet te ontruimen - wat juist bij werkzaamheden aan huurpanden vaak een doorslaggevend criterium is.

De voordelen

  • Maxi­ma­le vei­lig­heid door Sub-and-Top-aan­breng­sys­teem
  • Geen lucht­dich­te aan­slui­tin­gen op de span­ten nood­za­ke­lijk
  • Geen bo­ven­iso­la­tie ver­eist
  • Bij­zon­der scheur­vast door vlies­ver­ste­vi­ging: splijt niet en scheurt niet uit
  • Lucht­dich­ting con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2
  • 4 we­ken weers­be­sten­dig

Toelating en samenstelling

Het bescherm- en dekvlies van de pro clima
DASATOP bestaat uit polypropyleen, de membraan uit polyethyleen-copolymeer. Dit maakt eenvoudige recyclage mogelijk.
De baan is conform NEN-EN 13984 gekeurd en draagt het CE-teken.

 

Dasatop Einsatzbereich

Toepassing

In deze constructies kunnen de DASATOP damprem- en luchtdichtingsbanen worden toegepast

meer

 

Dasatop Verarbeitung

Verwerkingsaanwijzingen

Om pro clima DASATOP efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden ingebouwd. Hier leest u, waar u op moet letten

meer

 

Dasatop Systemprodukte

Systeemproducten

De componenten van het DASATOP-systeem zijn
optimaal op elkaar afgestemd en bieden alles, wat voor een veilige luchtdichting vereist is

meer

 

Zeichnung

Planningsaanwijzingen

Om het bouw­scha­de­pre­ven­tie­po­ten­tie­po­ten­ti­eel van DA­S­A­TOP maxi­maal te be­nut­ten, dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten

meer

 

INTELLO Funktionsweise Film

Werking

DA­S­A­TOP werkt vol­gens het prin­ci­pe van de kli­maat­ge­stuur­de mem­braan. Hoe u dat werkt, ziet u hier

meer

 

Systemgewährleistung NL

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer