Planningsaanwijzingen

Om het bouw­scha­de­pre­ven­tie­po­ten­tie­po­ten­ti­eel van pro cli­ma DA­S­A­TOP maxi­maal te kun­nen be­nut­ten, dient u bij plan­ning en uit­voe­ring op de vol­gen­de pun­ten te let­ten.

4 Weken volledig weersbestendig

De pro clima DASATOP kan ter bescherming van de constructie maximaal 4 weken aan de weersomstandigheden worden blootgesteld. Let erop dat DASATOP geen afdichting in de betekenis van een nooddak is. Vocht kan via de tackernieten of andere perforaties (spijkers, schroeven enz.) naar binnen dringen. Bij bewoonde constructies of constructies die speciale bescherming vereisen is het aanbrengen van een extra afdekking aan te bevelen.

Gebruik vezelvormige isolatiematerialen

Optimaal zijn vezelvormige isolatiematerialen
Om de vochtvariabele eigenschappen van DASATOP te kunnen laten werken moet het vocht tot aan de damprem kunnen komen. Diffusieopen isolatiemateriaal garandeert dit en wordt daarom geadviseerd.

  • Bij inblaasisolatie moet DASATOP op het volledige oppervlak rusten.
  • DASATOP kan ook met vliesbeklede isolatieschuimstoffen als extra bovenisolatie (van een dikte van 50 mm) worden gecombineerd, indien de constructie aan de buitenzijde diffusieopen is. Dit is echter alleen onder schuine daken mogelijk, niet bij bovenste etagevloeren onder onverwarmde dakruimten.
DASATOP Sub-and-Top mit Aufdopplung

Plaatsen onder de verdubbeling

Indien spantdiameters moeten worden verruimd, wordt geadviseerd om eerst DASATOP en vervolgens de verdubbeling in te bouwen.
De luchtdichting ligt op die manier bouwfysisch gunstig op een grotere afstand aan de warme zijde van de constructie.

Ook te gebruiken bij constructies die aan de buitenzijde diffusieopen zijn

Diffusieopen onderdakbanen (bijv. SOLITEX dakbanen) beschermen de bouwcomponent tijdens de bouwfase en waarborgen de vereiste winddichtheid. Deze kunnen ook op volledig houten beschotten worden geplaatst. Diffusieopen onderdakplaten van houtderivaat kunnen in de gewenste dikte aan de bovenzijde van de spanten worden toegevoegd.

Gebruik diffusieopen binnenbekleding

Om het drogen niet te belemmeren dienen aan de binnenzijde van de isolatie geen diffusieremmende lagen, zoals OSB- of gelaagd houten platen, te worden aangebracht. Geschikt zijn bekledingen van gipsplaten, profielschroten of pleisterlagen op diffusieopen draagvlakken, zoals lichte houtwolplaten.
Om de banen tegen UV-straling te beschermen zijn binnenbekledingen vereist. Als deze ontbreken, bijv. op de vliering, moeten deze achteraf worden gemonteerd.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De diffusieweerstand van pro clima DASATOP werd op zodanige wijze ontworpen dat bij gebruikelijke binnenluchtvochtigheid, ook in badkamers en keukens, een betrouwbare, dampremmende werking is gewaarborgd.
Principieel moet constructief veroorzaakt vocht snel via de raamventilatie uit het bouwwerk kunnen ontwijken. In de winter kunnen bouwdrogers de droging versnellen. Daardoor wordt langdurige hoge relatieve luchtvochtigheid voorkomen.

Optimale droogcondities

Bescherming door lage sd-waarde: Wanneer Sub-and-Top-folies niet optimaal op de kepers liggen, kunnen er convectietunnels ontstaan. Deze vormen een beschermingsrisico. Het is in de praktijk echter vaak niet mogelijk deze uit te sluiten. Voor het voorkomen van bouwschade is het daarom belangrijk dat de folies uiterst diffusieopen kunnen worden om ook grotere hoeveelheden vocht uit convectie snel te kunnen afvoeren.

De variabele diffusieweerstand van DASATOP is optimaal ingesteld voor de snelle Sub-and-Top-plaatsing.

Kwaliteitswaarborging

Anders dan bij het leggen van banen van binnen uit is de kwaliteitscontrole via de verschildrukmethode (bijv. met de pro clima WINCON) bij het leggen van banen van buiten af alleen bij overdruk mogelijk. Daartoe moet het inwendige van het gebouw tevens met een vernevelingsmachine worden verneveld. Aan de buitenzijde kunnen dan de met de luchtdichtheid verband houdende details worden bekeken. De banen dienen voorafgaand voldoende mechanisch te worden beveiligd. Verlijmingen en aansluitingen moeten om die reden zeer zorgvuldig worden uitgevoerd. Een gedetailleerde constructieplanning, met name de aansluiting op de dakvoeten en de gevel, en de uitvoering daarvan, zijn bij de dakrenovatie aan de buitenzijde zeer belangrijk.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.