Systeem DB+

Dam­pr­em- en lucht­di­cht­ingssys­teem be­staande uit een vochtvariabele dam­pr­em van bouwkar­ton, natuur­lat­exlijm en papi­erkleef­band voor kuip­vor­mige in­bouw bij renov­atie aan de buiten­zijde.
De be­ste com­bin­atie van vei­ligheid en eco­lo­gie. Op­ti­male bes­cherm­ing van de ther­mis­che isol­atie te­gen bouwschade en schim­mel.

De voordelen

Bestendigheid tegen veroudering onafhankelijk bevestigd

Betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid officieel bevestigd

  • Bestendigheid tegen veroudering onafhankelijk bevestigd
  • Algemeen toepasbaar: daken, wanden, plafonds
  • Betrouwbare, extern bewaakte werking en kwaliteit

Toelating en samenstelling

pro clima DB+ bestaat uit natuur- en recyclingcellulose, verlijmd met een dunne halogeen- en weekmakervrije PE-film, versterkt met een wapeningslaag.

AbZ van DIBt volgens DIN 68800-2.

De baan is conform NEN-EN 13984 gekeurd en draagt het CE-teken.

 

DB+ Einsatzbereich

Toepassingsgebied

In deze constructies kunnen de DB+ damprem- en luchtdichtingsbanen worden toegepast

meer

 

DB+ Verarbeitung

Verwerkingsaanwijzingen

Om DB+ efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden ingebouwd. Hier leest u waar u op moet letten

meer

 

DB+ Systemprodukte

Systeemproducten

De componenten van het DB+-systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd en bieden alles, wat voor een veilige luchtdichting vereist is

meer

 

Zeichnung

Planningsaanwijzingen

Om het bouw­scha­de­pre­ven­tie­po­ten­ti­eel van de pro cli­ma DB+ maxi­maal te be­nut­ten, dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten

meer

 

System DB+ Funktionsweise

Werking

DB+ werkt vol­gens het prin­ci­pe van de kli­maat­ge­stuur­de mem­braan. Hoe u dat werkt, ziet u hier

meer

 

Systemgewährleistung NL

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer