Planningsaanwijzingen

Om het bouwschadepreventiepotentieel van de pro clima DB+ maximaal te benutten, dient u op de volgende punten te letten.

Gebruik vezelvormige isolatiematerialen

Om de vochtvariabele eigenschappen van de DB+ optimaal tot hun recht te laten komen, moet vocht naar de damprem kunnen trekken.
Bij diffusieopen thermische isolatiematerialen, zoals cellulose, vlas, hennep, houtvezel, minerale wol, etc. is dat gegarandeerd en deze zijn om die reden aan te bevelen.
Het gewicht van het isolatiemateriaal moet door geschikte binnenbekledingen of dwarslatten op een afstand van max. 65 cm worden opgenomen.

Gebruik bij constructies die aan de buitenzijde diffusiedicht zijn volhouten beschotten

In buiten diffusiedichte constructies mogen onder de dakisolatie geen houtderivaatplaten (bijv. OSB- of gelaagde platen) worden toegepast. Het gebruik van volhouten beschotten is mogelijk.
Bij beschotten van houtderivaatplaten dient het systeem INTESANA te worden toegepast.

Gebruik diffusieopen binnenbekleding

Om vochtvariabele dampremmen hun volle werking te laten ontplooien, mogen er aan de binnenzijde van de thermische isolatie geen diffusieremmende lagen zoals - zoals OSB- of gelaagde platen - worden aangebracht. Geschikt zijn bekledingen van gipsplaten, profielschroten of pleisterlagen op diffusieopen draagvlakken, zoals lichte houtwolplaten.

Bescherm het luchtdichtingsvlak

Zijn er geen binnenbekledingen gepland, dient de baan tegen langdurige zonnestraling te worden beschermd. Op vlakken zonder directe inwerking van zonlicht kan daarvoor de pro clima INTESANA worden toegepast.
Deze heeft een verhoogde UV-bescherming en biedt een hoge bescherming tegen mechanische beschadigingen.

De correcte inbouw

Om de vorming van dooiwater te vermijden dient de damprem- en luchtdichtingslaag direct na het inbouwen van mat- of plaatvormige isolaties te worden afgewerkt.
Inblaasisolaties dienen onmiddellijk na de luchtdichte verlijming van de baan te worden ingebracht.
Daarbij zo nodig stap voor stap te werk gaan. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter. Te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt bouwdroger plaatsen!

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De diffusieweerstand van DB+ is zodanig ingesteld dat ook bij hogere ruimteluchtvochtigheid een toereikende bescherming van het bouwelement is gewaarborgd. Deze kan bijv. optreden door constructieve oorzaken of door een kortstondig hogere luchtvochtigheid, bijv. in badkamers of keukens.
Principieel moet constructief veroorzaakt vocht snel via de raamventilatie uit het bouwwerk kunnen ontwijken. In de winter kunnen bouwdrogers de droging versnellen. Daardoor worden langdurige hoge relatieve luchtvochtigheden (LF) vermeden.

De 60/2-regel

In nieuwbouw, keukens en badkamers is sprake van een hogere luchtvochtigheid. De diffusieweerstand van een damprem dient zodanig te zijn ingesteld dat ook bij een gemiddelde luchtvochtigheid van 60% een diffusieweerstand (sd-waarde) van 2 m wordt gerealiseerd. In dat geval is de constructie in voldoende mate tegen vochtintreding vanuit de ruimtelucht en tegehn schimmelvorming beschermd.
DB+ voldoet aan de eisen van de 60/2-regel.

De 70/1,5-regel

Tijdens de bouwfase, wanneer wanden gepleisterd of estrik werd aangebracht, heerst in het gebouw een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid. De sd-waarde van een damprem dient bij 70 % gemiddelde relatieve luchtvochtigheid 1,5 m te bedragen, om de constructie tegen een te hoge vochtindringing vanuit het klimaat
van de bouwplaats en tegen schimmelvorming te beschermen. Vooral bij houtderivaatplaten op de buitenkant van de constructie is een hoge bescherming tegen vochtigheid noodzakelijk.
DB+ voldoet aan de eisen van de 70/1,5-regel.

Kwaliteitswaarborging

Anders dan bij het leggen van banen van binnen uit is de kwaliteitscontrole via de verschildrukmethode (bijv. met de pro clima WINCON) bij het leggen van banen van buiten af alleen bij overdruk mogelijk. Daartoe moet het inwendige van het gebouw tevens met een vernevelingsmachine worden verneveld. Aan de buitenzijde kunnen dan de met de luchtdichtheid verband houdende details worden bekeken. De banen dienen voorafgaand voldoende mechanisch te worden beveiligd. Verlijmingen en aansluitingen moeten om die reden zeer zorgvuldig worden uitgevoerd. Het gedetailleerde, constructieve ontwerp, met name de aansluiting op dakgoten en gevel, alsmede hun uitvoering zijn bij de dakrenovatie vanaf de buitenkant uiterst belangrijk.

Goedkeuring

De huidige norm DIN 68800-2 vereist bij »constructieprincipes voor buiten gebruikte bouwelementen waarbij aan de voorwaarden van gebruiksklasse 0 wordt voldaan« (zie DIN 68800-2, sectie 7) een officieel bouwkundig bewijs van toepasbaarheid voor vochtvariabele diffusieremmende lagen die aan de binnenzijde worden toegepast.
DB+ van pro clima beschikt over de vereiste algemene bouwvergunning van het Duitse Institut für Bautechnik (met goedkeuringsnummer Z-9.1-852). Het mag dus worden toegepast bij constructies die aan de buitenzijde diffusieopen zijn, maar ook bij bouwelementen met aan de buitenzijde diffusiedichte bouwlagen, zoals metalen dakplaten of afdichtingsfolies op beplankingen. De bouwelementen kunnen dus zoals voorgeschreven zonder verdere chemische houtconserveringsmiddelen worden verwezenlijkt. De duurzaamheid van de vochtvariabiliteit is bovendien onafhankelijk aangetoond met versnelde verouderingstests.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.