Systeem SANTA

Damprembehang voor naderhandse verhoging van de diffusieweerstand van bouwelementen.

De voordelen

  • Snel­le, na­der­hand­se ver­ho­ging van de dif­fu­sie­weer­stand
  • Be­scher­ming te­gen bouw­scha­de en schim­mel­vor­ming voor dak, dak­hel­ling, wand en pla­fond
  • Met rauh­fa­ser-look (SAN­TA DT) of glad als on­der­be­hang (SAN­TA UT)

Samenstelling

pro cli­ma SAN­TA be­staat uit een on­der­de­klaag van be­hang­vlies, een mem­braan van po­ly­e­thy­leen en een bo­ven­de­klaag
DT: Meer­laag­se rauh­fa­ser, grof bo­ven­de­klaag
UT: Be­hang­vlies glad.

Luchtdichting SANTA

Wordt er ach­ter­af geïso­leerd (bijv. met in­blaas­iso­la­tie), kan met het dam­prem­be­hang SAN­TA de dif­fu­sie­weer­stand van bin­nen­be­kle­din­gen wor­den ver­hoogd.

 

System Santa

Toepassing

In deze constructies kunnen de SANTA
saneringsbehangpapieren worden toegepast

meer

 

System Santa

Verwerkingsaanwijzingen

Om SANTA efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden ingebouwd. Hier leest u waar u op moet letten

meer

 

Zeichnung

Planningsaanwijzingen

Om het bouw­scha­de­pre­ven­tie­po­ten­ti­eel van de SAN­TA maxi­maal te be­nut­ten, dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten

meer

 

Systeemgarantie

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer