Systeem SANTA

Damprembehang voor naderhandse verhoging van de diffusieweerstand van bouwelementen.

De voordelen

  • Snel­le, na­der­hand­se ver­ho­ging van de dif­fu­sie­weer­stand
  • Be­scher­ming te­gen bouw­scha­de en schim­mel­vor­ming voor dak, dak­hel­ling, wand en pla­fond
  • Met rauh­fa­ser-look (SAN­TA DT) of glad als on­der­be­hang (SAN­TA UT)

Samenstelling

pro cli­ma SAN­TA be­staat uit een on­der­de­klaag van be­hang­vlies, een mem­braan van po­ly­e­thy­leen en een bo­ven­de­klaag
DT: Meer­laag­se rauh­fa­ser, grof bo­ven­de­klaag
UT: Be­hang­vlies glad.

Luchtdichting SANTA

Wordt er ach­ter­af geïso­leerd (bijv. met in­blaas­iso­la­tie), kan met het dam­prem­be­hang SAN­TA de dif­fu­sie­weer­stand van bin­nen­be­kle­din­gen wor­den ver­hoogd.

 

Santa

Toepassing

In deze constructies kunnen de SANTA
saneringsbehangpapieren worden toegepast

meer

 

Santa

Verwerkingsaanwijzingen

Om SANTA efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden ingebouwd. Hier leest u waar u op moet letten

meer

 

Zeichnung

Planningsaanwijzingen

Om het bouw­scha­de­pre­ven­tie­po­ten­ti­eel van de SAN­TA maxi­maal te be­nut­ten, dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten

meer

 

Systemgewährleistung NL

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer