Toepassing

In verbouwde en bewoonde dakruimten met een intacte binnen bekleding maar een lage isolatie is de energetische renovatie door opvullen van de holle vakken met inblaasisolatiestoffen gemakkelijk uitvoerbaar. De binnenbekleding en het dakbeschot blijven daarbij onaangetast.

De benodigde diffusieweerstand van de constructie kan met minimale inspanning worden gerealiseerd met een renovatiebehang op de bestaande binnenbekleding.
Het damprembehang pro clima SANTA wordt gewoon op de bestaande luchtdichte binnenbekleding gelijmd en zorgt voortaan voor de noodzakelijke bescherming in isolatieconstructies.

Isoleren van holle ruimten

Als de isolerende werking van bestaande constructies wordt verbeterd door inblaasisolatiestoffen (bijv. cellulose), wordt doorgaans de ruimte tussen de aanwezige isolatie en de onderdakbaan volledig opgevuld. Vochtigheid die door de diffusieopen binnenbekledingen in de constructie doordringt, wordt nu langzamer naar buiten afgevoerd.
Bij diffusiedichte bitumenonderlagen kan dat leiden tot een zeer hoog, ontoelaatbare condensaatverlies, wat bouwschade tot gevolg zou hebben.
Het renovatiebehang pro clima SANTA werkt bij dergelijke constructies als dampremniveau en beschermt tegen de vorming van dauwwater en de daaruit voortvloeiende bouwschades en schimmel.

Er zijn twee varianten leverbaar:
SANTA DT met een grove rauhfaserstructuur of het onderbehang SANTA UT met glad oppervlak.

Dach Bestand Schnitt

Het bestand

Vaak biedt een holle ruimte de mogelijkheid voor isolatie achteraf.

Dach Schnitt mit SANTA

Nieuw

Het vak werd opgevuld met inblaasisolatie. De ventilatieruimte vervalt.
SANTA op de binnenbekleding zorgt voor bescherming.