Systeem SOLITEX FRONTA® HUMIDA

SOLITEX FRONTA HUMIDA is een licht diffusieremmende wandbeschotbaan voor toepassing op houtvezelplaten achter geventileerde gevelschalen. Haar diffusieweerstand is zodanig ingesteld dat vocht goed vanuit het houtvak naar buiten kan ontwijken.
Gelijktijdig wordt de isolatie tegen terugdiffusie van vocht uit de luchtlaag achter de gevelschaal beschermd.

De voordelen

  • Eenvoudig te verwerken: zeer scheurbestendig
  • Beschermt de wandconstructie van buitenaf tegen indringend vocht dat zich zou opstapelen aan de binnenkant van de isolatie (specifieke situatie bij gevelsteen)
  • Isolatie kan gelijktijdig optimaal naar buiten toe drogen
  • Bescherming tegen binnendringen van vocht van buitenaf tijdens de bouwfase door hoge bestendigheid tegen slagregen

Toelating en samenstelling

Het bescherm- en dekvlies van de SOLITEX FRONTA HUMIDA be­staat uit po­ly­pro­py­leen, de mem­braan uit TEEE, mo­no­li­thisch.

De baan is conform NEN-EN 13859-2 gekeurd en draagt het CE-teken.

 

Solitex Fronta Humida Einsatzbereich

Toepassingsgebied

In deze constructies kunnen de SOLITEX FRONTA
HUMIDA dakbeschotbanen worden toegepast

meer

 

Solitex Fronta Humida Verarbeitng

Verwerkingsaanwijzingen

Om SOLITEX FRONTA HUMIDA efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden ingebouwd. Hier leest u waar u op moet letten

meer

 

Solitex Fronta Humida Systemprodukte

Systeemproducten

De componenten van het SOLITEX FRONTA HUMIDA-systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd en bieden alles, wat voor een veilige luchtdichting vereist is

meer

 

Zeichnung

Planningsaanwijzingen

Voor een op­ti­maal re­sul­taat met SO­LI­TEX FRON­TA HU­MI­DA dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten

meer

 

Bild Funktion SOLITEX FRONTA HUMIDA

Werking

SOLI­TEX FRONTA HU­MIDA ba­nen zijn met vocht­ac­tie­ve TEEE-func­tie­mem­bra­nen uit­ge­vo­erd. Hoe daarmee een duidelijk hogere bes­cher­m­ings­graad voor de bouw­com­pon­en­ten wordt ger­eal­iseerd, leest u hier

meer

 

Systemgewährleistung NL

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer