Planningsaanwijzingen

Om optimale resultaten bij het inbouwen van de SOLITEX FRONTA PENTA wandbeschotbanen te verkrijgen, dient u bij planning en uitvoering op de volgende punten te letten.

Geen ventilatie achter het isolatievlak vereist

Door het hoge diffusievermogen van de pro clima SOLITEX FRONTA PENTA is achterventilatie van thermische isolatiestoffen niet nodig. pro clima SOLITEX banen kunnen in alle gevallen rechtstreeks op de thermische isolatie worden aangebracht, d.w.z. de isolatiestof kan de volledige spanthoogte opvullen.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De hoog diffusieopen banen laten vochtigheid gemakkelijk en snel naar buiten drogen. Dit is zowel een voordeel in de nieuwbouwfase als tijdens het gebruik (wanneer vochtigheid uit de ruimtelucht door diffusie of convectie de constructie binnendringt).
Principieel moet constructief veroorzaakt vocht snel via de raamventilatie uit het bouwwerk kunnen ontwijken.
In de winter kunnen bouwdrogers de droging versnellen. Daardoor wordt een permanent hoge rel. luchtvochtigheid vermeden.

Geen tenteffect

De poriënvrije SOLITEX FRONTA PENTA membraan biedt een bijzonder hoge dichtheid tegen slagregen. De baan kan volvlaks op isolatiestoffen of beschotten worden aangebracht. Door de monolithische membraan en de meerlaagse opbouw wordt het tenteffect veilig voorkomen.
Als tenteffect wordt het verschijnsel aangeduid, waarbij waterdichte tentzeilen op de plaats, waar deze op de constructie liggen, grote hoeveelheden vocht in de component laten binnendringen.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.