Verwerkingsaanwijzingen

Om pro clima SOLITEX FRONTA PENTA efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden ingebouwd. Hier leest u waar u op moet letten.

Verwerkingsaanwijzingen

Fotogalerij met aanwijzingen voor de belangrijkste verwerkingsstappen.

Randvoorwaarden

SOLITEX FRONTA PENTA banen moeten met de bedrukte zijde naar buiten wijzend worden aangebracht.
Ze worden strak en zonder doorhangen horizontaal gelegd.

  • Bij toepassing achter een betimmering met open voegen mag de voegmaat max. 50 mm bedragen en 40 % open totaaloppervlak. De buitenbekleding moet daarbij ten minste drie keer zo breed zijn als de voeg.
  • De afstand tussen de betimmering met open voegen en de baan moet min. 20 mm bedragen.

Er mogen geen bevestigingen worden aangebracht in bereiken, waar verzameld water wordt afgevoerd.

Er dienen aanvullende maatregelen te worden genomen tijdens de bouwfase (bijv. afdekken) bij bewoonde of andere objecten die in het bijzonder beschermd dienen te worden. Afdekken dient ook bij langere werkonderbrekingen te worden overwogen.

Verdere aanwijzingen

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima planningsdocumentatie. Raadpleeg tevens de aanbevelingen voor verlijming in de actueel geldende pro clima toepassingsmatrix.