Systeem SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Zwarte, uiterst diffusieopen, vochtactieve gevelfolie, met monolithisch TEEE-membraan, aan te brengen op
betimmering en regelwerk.
6 maanden volledig weerbestendig.
Geschikt voor betimmeringen met open voegen en voor gesloten gevels.

De voordelen

 

Toelating en samenstelling

Het bescherm- en dekvlies van de SOLITEX FRONTA QUATTRO be­staat uit po­ly­pro­py­leen, de mem­braan uit TEEE, mo­no­li­thisch.

De baan is conform NEN-EN 13859-2 gekeurd en draagt het CE-teken.

 

System SOLITEX FRONTA QUATTRO

Toepassingsgebied

In deze constructies kunnen de SOLITEX FRONTA QUATTRO banen worden toegepast

meer

 

System SOLITEX FRONTA QUATTRO

Verwerkingsaanwijzigingen

Om SOLITEX FRONTA QUATTRO efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden ingebouwd. Hier leest u waar u op moet letten

meer

 

System-SOLITEX FORTA QUATTRO

Systeemproducten

De componenten van het SOLITEX FRONTA QUATTRO-systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd en bieden alles, wat voor een veilige luchtdichting vereist is

meer

 

Zeichnung

Planningsaanwijzingen

Voor een op­ti­maal re­sul­taat met SO­LI­TEX FRON­TA QUAT­TRO ba­nen dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten

meer

 

porenfreie Membran

Werking

SOLI­TEX FRONTA QUAT­TRO ban­en zijn met vocht­ac­tie­ve TEEE-func­tie­mem­bra­nen uit­ge­vo­erd. Hoe daarmee een duidelijk hogere bes­cher­m­ings­graad voor de bouw­com­pon­en­ten wordt ger­eal­iseerd, leest u hier

meer

 

Systeemgarantie

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer