Winddichting buiten

De beste bescherming voor voorgeplaatste gevels.

Vochtactieve winddichting

SOLITEX FRONTA QUATTRO wandbeschotbanen zijn voorzien van monolithische, poriënvrije, functievariabele TEEE-functiemembranen van de nieuwste technologie. Deze bieden een duidelijk hogere beschermingsgraad voor bouwcomponenten dan conventionele, mircroporeuze banen.

Nieuwe maatstaven: Monolithische SOLITEX-membraan

pro clima SOLITEX FRONTA QUATTRO heeft een po­riënvrije TEEE-mem­braan met ge­slo­ten cel­len, die een bij­zon­der goe­de be­scher­ming biedt te­gen slag­re­gen.
Anders dan bij conventionele wandbeschotbanen, waar diffusie geschiedt via luchtuitwisseling door de microporeuze membraan, vindt bij een SOLITEX-membraan de diffusie actief langs de keten van moleculen plaats. Gelijktijdig beschikt de SOLITEX FRONTA QUATTRO over een diffusieweerstand met sd-waarden van 0,05 m.

Met zijn actieve vochttransport zorgt de TEEE-mem­braan voor een extreem snel droogvermogen, dat de baan in de winter optimaal beschermt tegen ijsvorming. Zodra zich ijs heeft gevormd, veranderen de diffusieopen wandbeschotbanen in dampblokkeringen (ijs is diffusiedicht) en vormen dan vochtvallen.

Verdere bijzonderheden van het TEEE-mem­braan zijn de veilige bescherming bij houtimpregneringstoffen (waterdruppels kunnen ook bij een verminderde oppervlaktespanning niet doordringen in de baan, omdat er geen poriën aanwezig zijn) en de uiterst hoge hittebestendigheid (smeltpunt polymeer ca. 200 °C, PP ca. 140 °C). Deze hittebestendigheid verleent de kunststof decennialang zijn uiterst hoge bestendigheid tegen veroudering.

Optimaal berekend op alle eisen

De func­tie­film ligt vei­lig be­schermd tus­sen twee ro­buus­te, ui­terst scheur­vas­te be­scher­mings- en af­dek­vlie­zen van po­ly­pro­py­leen - op­ti­maal bij ho­ge be­las­tin­gen tij­dens het aan­bren­gen van de ba­nen.

  • Het af­dek­vlies is bo­ven­dien wa­ter­af­sto­tend ge­maakt en biedt een op­ti­ma­le be­scher­ming te­gen bin­nen­drin­gend vocht. Het be­schermt de daar­on­der lig­gen­de spe­ci­a­le film te­gen be­scha­di­ging en UV-stra­ling.
  • De ba­nen zijn dank­zij de zwar­te kleur van het bui­ten­ste dek­vlies ver­blin­dings­vrij.
  • De baan kan 6 maan­den aan weer en wind wor­den bloot­ge­steld.