Systeem SOLITEX FRONTA® WA

Zwar­te, ui­terst dif­fu­sie­open, vocht­ac­tie­ve 3-laagse ge­velf­olie om aan te bren­gen op be­tim­me­ring en re­gel­werk.
3 maan­den vol­le­dig weer­be­sten­dig. Ge­schikt voor ge­slo­ten ge­vels.

De voordelen

  • Bescherming van de wandconstructie door sterke 3-laagse structuur
  • Droge constructies door vochtactief functioneel membraan zonder poriën
  • Eenvoudig te verwerken: hoge scheurvastheid rond nagels en spijkers
  • Toepassing achter gevelbekleding met gesloten voeg
  • Zeer flexibel: 3 maanden volledig weersbestendig
  • Eenvoudig te verlijmen door connect-technologie op basis van butyl

Toelating en samenstelling

Het be­scherm- en dek­vlies van de SO­LI­TEX FRON­TA WA be­staat uit po­ly­pro­py­leen, de mem­braan uit TEEE, mo­no­li­thisch.

De baan is conform NEN-EN 13859-2 gekeurd en draagt het CE-teken.

 

FRONTA WA Einsatzbereich

Toepassingsgebied

In de­ze con­struc­ties kun­nen de SO­LI­TEX FRON­TA WA on­der­dak­ba­nen wor­den toe­ge­past

meer

 

FRONTA WA Verarbeitung

Verwerkingsaanwijzingen

Om SO­LI­TEX FRON­TA WA ef­fi­ciënt en ef­fec­tief te la­ten wer­ken, dient de­ze cor­rect te wor­den in­ge­bouwd. Hier leest u waar u op moet let­ten

meer

 

Systemprodukt SOLITEX FRONTA WA

Systeemproducten

De componenten van het SOLITEX FRONTA WA-
systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd en bieden alles, wat voor een veilige luchtdichting vereist is

meer

 

Zeichnung

Planningsaanwijzingen

Voor een op­ti­maal re­sul­taat met SO­LI­TEX FRON­TA WA on­der­dak­ba­nen dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten

meer

 

porenfreie Membran

Werking

SOLI­TEX FRONTA WA ba­nen zijn met vocht­ac­tie­ve TEEE-func­tie­mem­bra­nen uit­ge­vo­erd. Hoe daarmee een duidelijk hogere bes­cher­m­ings­graad voor de bouw­com­pon­en­ten wordt ger­eal­iseerd, leest u hier

meer

 

Systeemgarantie

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer