Systeem SOLITEX FRONTA® WA

Zwar­te, ui­terst dif­fu­sie­open, vocht­ac­tie­ve 3-laagse ge­velf­olie om aan te bren­gen op be­tim­me­ring en re­gel­werk.
3 maan­den vol­le­dig weer­be­sten­dig. Ge­schikt voor ge­slo­ten ge­vels.

De voordelen

  • Bescherming van de wandconstructie door sterke 3-laagse structuur
  • Droge constructies door vochtactief functioneel membraan zonder poriën
  • Eenvoudig te verwerken: hoge scheurvastheid rond nagels en spijkers
  • Toepassing achter gevelbekleding met gesloten voeg
  • Zeer flexibel: 3 maanden volledig weersbestendig
  • Eenvoudig te verlijmen door connect-technologie op basis van butyl

Toelating en samenstelling

Het be­scherm- en dek­vlies van de SO­LI­TEX FRON­TA WA be­staat uit po­ly­pro­py­leen, de mem­braan uit TEEE, mo­no­li­thisch.

De baan is conform NEN-EN 13859-2 gekeurd en draagt het CE-teken.

 

Solitex Fronta WA Einsatzbereich

Toepassingsgebied

In deze constructies kunnen de SOLITEX FRONTA WA onderdakbanen worden toegepast

meer

 

Solitex Fronta WA Verarbeitung

Verwerkingsaanwijzingen

Om SOLITEX FRONTA WA efficiënt en effectief te laten werken, dient deze correct te worden ingebouwd. Hier leest u waar u op moet letten

meer

 

Solitex Fronta WA Systemprodukte

Systeemproducten

De componenten van het SOLITEX FRONTA WA-
systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd en bieden alles, wat voor een veilige luchtdichting vereist is

meer

 

Zeichnung

Planningsaanwijzingen

Voor een op­ti­maal re­sul­taat met SO­LI­TEX FRON­TA WA on­der­dak­ba­nen dient u op de vol­gen­de pun­ten te let­ten

meer

 

Solitex Fronta Penta Funktionsnkweise

Werking

SOLITEX FRONTA WA ba­nen zijn met vocht­ac­tie­ve TEEE-func­tie­mem­bra­nen uit­ge­voerd. Hoe daarmee een duidelijk hogere beschermingsgraad voor de bouwcomponenten wordt gerealiseerd, leest u hier

meer

 

Systemgewährleistung NL

Systeemgarantie

pro clima Systeemgarantie:
uitgebreid, transparant & eerlijk

meer