Planningsaanwijzingen

Om op­ti­ma­le re­sul­ta­ten bij het in­bou­wen van de SO­LI­TEX FRON­TA WA wand­be­schot­ba­nen te ver­krij­gen, dient u bij plan­ning en uit­voe­ring op de vol­gen­de pun­ten te let­ten.

Geen ventilatie achter het isolatievlak vereist

Door het hoge diffusievermogen van de pro clima SOLITEX FRONTA WA is achterventilatie van thermische isolatiestoffen niet nodig. pro clima SOLITEX banen kunnen in alle gevallen rechtstreeks op de thermische isolatie worden aangebracht, d.w.z. de isolatiestof kan de volledige constructiediepte opvullen.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De hoog diffusieopen banen laten vochtigheid gemakkelijk en snel naar buiten drogen. Dit is zowel een voordeel in de nieuwbouwfase als tijdens het gebruik (wanneer vochtigheid uit de ruimtelucht door diffusie of convectie de constructie binnendringt).
Principieel moet constructief veroorzaakt vocht snel via de raamventilatie uit het bouwwerk kunnen ontwijken.
In de winter kunnen bouwdrogers de droging versnellen. Daardoor wordt een permanent hoge rel. luchtvochtigheid vermeden.

Geen tenteffect

De poriënvrije SOLITEX FRONTA WA membraan biedt een bijzonder hoge dichtheid tegen slagregen. De baan kan volvlaks op isolatiestoffen of beschotten worden aangebracht. Door de monolithische membraan en de meerlaagse opbouw wordt het tenteffect veilig voorkomen.
Als tenteffect wordt het verschijnsel aangeduid, waarbij waterdichte tentzeilen op de plaats, waar deze op de constructie liggen, grote hoeveelheden vocht in de component laten binnendringen.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.